ไม้อัดยาง

ศูนย์รวมไม้อัด แหล่งใหญ่ ครบ สต๊อค ไม้อัด ไม้อัดยาง ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์ MDF ไม้อัดเอ็มดีเอฟ ไม้อัดกันน้ำ ไม้อัดบอร์ดขาว ไม้อัด 

 • resize-1518599911524.jpg
  ไม้อัดยาง 4 มม.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์โดยเอาไม้โครง มาทำการซอยโครงให้แข็งแรงแล้วนำ ไม้อัดมาป...
  ฿230

 • ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์.jpg
  ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 4 มม.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์โดยเอาไม้โครง มาทำการซอยโครงให้แข็งแรงแล้ว...
  ฿295

 • scale-1518599911524.jpg
  ไม้อัดยาง 6 มม. ABหากพูดถึงงานไม้อัดทำพาเลท งานทำบุ๊ช งานทำสแตน์ งานที่ต้องการ ราคาที่ทำด้วยไม้อัดไม้อัดยาง6มิลเป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำโดยเอาไม้โครง มาทำการซอยโคร...
  ฿295

 • resize-1518599911524.jpg
  ไม้อัดยาง 6 มม. Aหากพูดถึงงานไม้ทั่วๆ ไปที่ทำด้วยไม้อัดไม้อัดยาง6มิลเป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำ โดยเอาไม้โครง มาทำการซอยโครงให้แข็งแรงแล้วนำ ไม้อัดมาปิดหน้าทำให้เป็น...
  ฿305

 • ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์
  ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 6 มม.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์โดยเอาไม้โครง มาทำการซอยโครงให้แข็งแรงแล้ว...
  ฿370

 • ไม้อัดยางทำแบบ.jpg
  ไม้อัดยาง 10 mm. รุ่น AB ไม้อัดยาง 10mm.รุ่นABเป็นไม้อัดที่มีผิวหน้าเรียบด้านเดียวหน้าค่อนข้างจแดงหลังขาวการใช้งานและคุณสมบัติไม้อัดยาง10mm.รุ่นAB เหมาะสำหรับงานทำแบบนอกจากจะทำแบบแ...
  ฿305

 • ไม้อัดยาง
  ไม้อัดยาง 10 mm. รุ่น A ไม้อัดยาง 10mm.รุ่นAเป็นไม้อัดทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวการใช้งานและคุณสมบัติไม้อัดยาง10mm.รุ่นAคือส่วนใหญ่จะนำไปทำชั้นวางของ,กั้นห้อง,ใช้ทำพื้นร...
  ฿405

 • ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์
  ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 10 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกนิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-inกันเพราะไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ผ...
  ฿520

 • ไม้อัด
  ไม้อัดยาง 10 mm. รุ่น B (H)ไม้อัดยาง 10mm.รุ่นBเหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานที่เน้นราคาประหยัด เพราะไม้อัดยาง 10มิลBเป็นไม้อัดยางราคาถูก ผิวหน้าไม่ค่อยเรียบเหมือนเกรดเอเท่าไหร่ แต่การ...

 • ไม้อัดยาง.jpg
  ไม้อัดยาง 15 mm. รุ่น Aไม้อัดยาง 15mm .เป็นไม้อัด ที ไม่เต็มมิล ผิวหน้าเรียบ หลัง อาจจะมีหน้าแดง บ้าง หรือ ทั้ง 2 หน้าเป็น ไม่มี แดง มี ตา ทั้ง 2 ด้าน แต่ไม่ถึงกับเรียบมากการใช้งาน...
  ฿580

 • ไม้อัดยาง.jpg
  ไม้อัดยาง 15mm. รุ่น ABไม้อัดยาง15mm. รุ่นAB เป็นไม้อัดทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวหน้าแดง หลังขาว ด้านหลังจะมี ตาไม้ การใช้งาน และ คุณสมบัติจะใกล้เคียงกับไม้อัดยาง20mm.คื...
  ฿450

 • ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์.jpg
  ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 15 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงาน Built-inเพราะไม้อัดยางเฟ...
  ฿710

 • ไม้อัดยาง.jpg
  ไม้อัดยาง 20 mm. รุ่น Aไม้ยางอัดยาง 20mmเป็นไม้อัดที่มีความแข็งแรงทนทานมีผิวหน้าเรียบทั้ง 2 หน้า หน้าแดง หลังแดง เรียบ ไม่มีตานิยมใช้งานก่อสร้างทั่วไป เช่น , พาเลท ทำชั้นวางของ , ป...
  ฿760

 • resize-1518602450729.jpg
  ไม้อัดยาง 20 mm. รุ่น ABไม้ยางอัดยาง 20mmเป็นไม้อัดที่มีความแข็งแรงทนทานมีผิวหน้าเรียบด้านเดียว ด้านหลัง มีเงียรเนียร ที่มีตาไม้นิยมใช้งานก่อสร้างทั่วไป เช่น , พาเลท ทำชั้นวางของ ,...
  ฿650

 • ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์
  ไม้อัดยาง 20 mm. เฟอร์นิเจอร์ไม้ยางอัดยาง 20mmเป็นไม้อัดที่มีความแข็งแรงทนทานมีผิวหน้าเรียบด้าน 2 ด้าน หน้า-หลัง หน้าแดง หลังแดง ไส้แน่น ไม่มีรู เก็บขอบนิยมใช้งานก่อสร้างทั่วไป เช่...
  ฿980

 • ไม้อัด mdf 5 5 20 0 ลง web.jpg
  ไม้อัด MDF ขยายได้ เป็น Medium Density Fiber Board คือ แผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ส่วนใหญ่จะใช้ทำบานเปิดเฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่บานประตู โต๊ะ เก้าอี้ ตู้ เตียง ชั้นวางของ เครือง...

 • ไม้อัด mdf 5 5 มม.jpg
  ไม้อัดยาง MDF หนา 5.5 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.ไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ผลิตจากวัสดุไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ สำหรับใช้เป็นผนัง กั้นห้อง งานเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้เป็นวัสดุตกแต่งใช้สำหรับงานเฟ...

 • ไม้อัด mdf 2.jpg
  ไม้อัดยาง MDF หนา 5.5 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.ไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ผลิตจากวัสดุไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ สำหรับใช้เป็นผนัง กั้นห้อง งานเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้เป็นวัสดุตกแต่งใช้สำหรับงานเฟ...
  ฿220

 • ไม้อัด mdf 9 มม.jpg
  ไม้อัดยาง MDF หนา 9.0 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.ไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ผลิตจากวัสดุไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ สำหรับใช้เป็นผนัง กั้นห้อง งานเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้เป็นวัสดุตกแต่งใช้สำหรับงานเฟ...

 • ไม้อัด mdf 12 มม.jpg
  ไม้อัดยาง MDF หนา 12.0 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.ไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ผลิตจากวัสดุไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ สำหรับใช้เป็นผนัง กั้นห้อง งานเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้เป็นวัสดุตกแต่งใช้สำหรับงานเ...
  ฿395

 • ไม้อัด mdf 15.jpg
  ไม้อัดยาง MDF หนา 15 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.ไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ผลิตจากวัสดุไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ สำหรับใช้เป็นผนัง กั้นห้อง งานเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้เป็นวัสดุตกแต่งใช้สำหรับงานเฟอ...
  ฿440

 • ไม้อัด mdf 20.jpg
  ไม้อัดยาง MDF หนา 20 มม. ขนาด 120 x 240 ซม.ไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ผลิตจากวัสดุไม้ทดแทนไม้ธรรมชาติ สำหรับใช้เป็นผนัง กั้นห้อง งานเฟอร์นิเจอร์ หรือใช้เป็นวัสดุตกแต่งใช้สำหรับงานเฟอ...
  ฿560

 • บอร์ดขาว 4 มม.jpg
  ไม้อัดบอร์ดขาว 4 มมเป็น ไม้อัด ไส้เต็ม ทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวหน้าแดง ติดแผ่น โฟเมก้า 1 หน้า ด้านหลัง เป็น หน้าวีเนียรไม้อัด คุณสมบัติ ใช้งาน ทำหน้าท๊อป เฟอร์นิเจอร์ ...
  ฿480

 • บอร์ดขาว 6 มม.jpg
  ไม้อัดบอร์ดขาว 6 มมเป็น ไม้อัด ไส้เต็ม ทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวหน้าแดง ติดแผ่น โฟเมก้า 1 หน้า ด้านหลัง เป็น หน้าวีเนียรไม้อัด คุณสมบัติ ใช้งาน ทำหน้าท๊อป เฟอร์นิเจอร์ ...
  ฿590

 • บอร์ดขาว 10 มม.jpg
  ไม้อัดบอร์ดขาว 10 mm.เป็น ไม้อัด ไส้เต็ม ทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวหน้าแดง ติดแผ่น โฟเมก้า 1 หน้า ด้านหลัง เป็น หน้าวีเนียรไม้อัด คุณสมบัติ ใช้งาน ทำหน้าท๊อป เฟอร์นิเจอร...
  ฿850
฿230
จำนวน: