บริการ ผ่าไสไม้ บริการตัดไม้อัด

รับจ้างตัดไม้ รับจ้างซอยไม้ รับจ้างผ่าไม้ 
บริการผ่าไสไม้ (เริ่มต้น คิวละ 50 บ.) ที่ร้านฯสามารถ ผ่าไม่ใหญ่หน้ากว้าง 20'' ลงมาความยาวไม่เกิน 8 เมตร 
*** ไม่ได้รับไม้เก่าที่ใช้งานแล้วมาทำการผ่า ไส *** 

ตัดไม้อัด  

บริการตัดไม้อัด เริ่มต้นที่ เหมาๅ 150/แผ่น (ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปรงตามขนาดและจำนวนที่ตัด)

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมได้ที่ 086-378-7852 คุณออย