ไม้ก่อสร้างหน้า3″

ไม้หน้าสาม หรือ ไม้ 1 1/2" x 3"

เป็นไม้ที่ยอดฮิตในวงการก่อสร้าง นำมาใช้ได้เหมาะสมกับงานหลายประเภท
โดยปัจจุบันได้มีการนำไม้หลายชนิดมาใช้ เช่น ไม้ยาง และ ไม้เบญจพรรณ

มีความยาวเริ่มต้นที่ 50ซม.-4.00ม. ให้ได้เลือกใช้งาน

ใช้งานได้สารพัดประโยชน์ เช่น ใช้ทำโครงผังก่อสร้าง ,โครงคร่าว,ทำแปหลังคา,ฝ้าเพดาน ,ตีค้ำยัน เป็นต้น

ไม้เบญจพรรณ 1 1/2'' x 3''x50ซม. ราคาเริ่มต้นที่ตัวละ 5 บาท

 

฿5
จำนวน:

 • ไม้ยางก่อสร้าง ไม้เบญจพรรณ
  ไม้เบญจพรรณ ไม้ยางก่อสร้าง 1.5″ x 3″ x50ซม. ไม้เบญจพรรณ หรือไม้ยางก่อสร้าง เป็นไม้ที่นิยมกันมากที่สุดสำหรับงานก่อสร้าง เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง ราคาถูกใช้งานได้สารพัดประโย...
  ฿5

 • ไม้เบญจพรรณ ไม้ยางก่อสร้าง 1.5″ x 3″ x1.00ม.
  ไม้ก่อสร้าง หรือไม้เบญจพรรณ 1 1/2″ x 3″ x1.00ม. ไม้เบญจพรรณ หรือไม้ยางก่อสร้าง เป็นไม้ที่นิยมกันมากที่สุดสำหรับงานก่อสร้าง เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง ราคาถูกใช้งานได้สารพัดป...
  ฿26

 • ไม้เบญจพรรณ ไม้ยางก่อสร้าง 1.5″ x 3″ x1.50ม.
  ไม้ก่อสร้าง หรือไม้เบญจพรรณ1 1/2″ x 3″ x3.00ม. ไม้เบญจพรรณ หรือไม้ยางก่อสร้าง เป็นไม้ที่นิยมกันมากที่สุดสำหรับงานก่อสร้าง เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง ราคาถูกใช้งานได้สารพัดปร...
  ฿42

 • ไม้เบญจพรรณ ไม้ยางก่อสร้าง 1.5″ x 3″ x2.00ม.
  ไม้ก่อสร้าง หรือไม้เบญจพรรณ1 1/2″ x 3″ x2.00ม. ไม้เบญจพรรณ หรือไม้ยางก่อสร้าง เป็นไม้ที่นิยมกันมากที่สุดสำหรับงานก่อสร้าง เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง ราคาถูกใช้งานได้สารพัดปร...
  ฿72

 • ไม้ก่อสร้าง ไม้เบญจพรรณ 1 1/2″ x 3″ x 2.50ม.
  ไม้ก่อสร้าง หรือไม้เบญจพรรณ1 1/2″ x 3″ x2.50ม. ไม้เบญจพรรณ หรือไม้ยางก่อสร้าง เป็นไม้ที่นิยมกันมากที่สุดสำหรับงานก่อสร้าง เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง ราคาถูกใช้งานได้สารพัดปร...
  ฿92

 • ไม้ก่อสร้าง ไม้เบญจพรรณ 1 1/2″ x 3″ x 2.50ม.
  ไม้เบญจพรรณ ไม้ยางก่อสร้าง 1.5″ x 3″ x3.00ม. ไม้เบญจพรรณ หรือไม้ยางก่อสร้างเป็นไม้เนื้อผสมทั้งเนื้อแข็งและเนื้ออ่อน เป็นไม้ที่นิยมกันมากที่สุด โดยการใช้งานใช้ทำแบบเสา ท...
  ฿113

 • ไม้ก่อสร้าง ไม้เบญจพรรณ 1 1/2″ x 3″ x 3.50ม.
  ไม้ก่อสร้าง หรือไม้เบญจพรรณ1 1/2″ x 3″ x3.50ม. ไม้เบญจพรรณ หรือไม้ยางก่อสร้าง เป็นไม้ที่นิยมกันมากที่สุดสำหรับงานก่อสร้าง เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง ราคาถูกใช้งานได้สารพัดปร...
  ฿128

 • ไม้ก่อสร้าง ไม้เบญจพรรณ 1 1/2″ x 3″ x 4.00ม.
  ไม้ก่อสร้าง หรือไม้เบญจพรรณ1 1/2″ x 3″ x4.00ม. ไม้เบญจพรรณ หรือไม้ยางก่อสร้าง เป็นไม้ที่นิยมกันมากที่สุดสำหรับงานก่อสร้าง เพราะเป็นไม้เนื้อแข็ง ราคาถูกใช้งานได้สารพัดปร...
  ฿146

 • ไม้ยาง ไม้ยางนา 1 1/2″ x 3″ x 1.00 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไม้ยางนา 1 1/2″ x 3″ x 1.50 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไม้ยางนา 1 1/2″ x 3″ x 2.00 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไม้ยางนา 1 1/2″ x 3″ x 2.50 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไม้ยางนา 1 1/2″ x 3″ x 3.00 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไม้ยางนา 1 1/2″ x 3″ x 3.50 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไม้ยางนา 1 1/2″ x 3″ x 4.00 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไสเรียบ 1 1/2″ x 3″ x 1.00 ม.
  ไม้ยางไสในปัจจุบันคนนิยมนำไม้มาทำเฟอร์นิเจอร์มากขึ้น เนื้อไม้ มีความสวย ความเป็นธรรมชาติ เป็นไม้เนื้อแข็ง เนื้อไม้ ขึ้นรูปง่าย ยึดเกลียวปล่อย,ตะปูได้ดี สามารถนำไปทำเฟอร์นิเจอร์ได้ห...

 • ไม้ยาง ไสเรียบ 1 1/2″ x 3″ x 1.50 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไสเรียบ 1 1/2″ x 3″ x 2.00 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไสเรียบ 1 1/2″ x 3″ x 2.50 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไสเรียบ 1 1/2″ x 3″ x 3.00 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไสเรียบ 1 1/2″ x 3″ x3.50 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ไม้ยาง ไสเรียบ 1 1/2″ x 3″ x4.00 ม.
  เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …