เหล็ก H-beam เหล็กI-Beam

เหล็กไอบีม/เอชบีม

เหล็กไอบีม (I-BEAM) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน ชื่อเรียกอื่นๆ เหล็กตัวไอ เหล็กปีกไอ เสาบีม ลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวไอ (I) มีรูปทรงที่ใกล้เคียงกับเหล็กเอชบีม สามารถสังเกตจุดต่างได้บริเวณปีกของเหล็ก เหล็กเอชบีม (H-Beam) ปีกทั้งบนและล่างจะเป็นแผ่นเรียบทำมุมฉากเท่ากันตลอด ส่วนเหล็กไอบีม (I-Beam) ปีกจะเป็นมุมลบเหลี่ยมแผ่นเอียง ความกว้างและความสูงแต่ละด้านไม่เท่ากัน

 

 เหล็กเอชบีม มีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัวเอช (H) ขนาดความสูงและความกว้างแต่ละด้านเท่ากัน มีปีกกว้าง (Wide Flange) เป็นเหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (Hot rolled structural steel) มีหลายเกรด ได้แก่ SS400, SS490, SS540, SM400, SM490, SM520

ขนาดไซส์และความหนาของ ที่ลูกค้าต้องการ (สามารถสั่งได้ค่ะ)