เหล็กท่อดำ แป๊บกลม

เหล็กท่อกลมดำ
ท่อเหล็กดำ, แป๊บดำ, แป๊บกลม เป็นเหล็กรูปพรรณ (Structural Steel)เป็นทรงกลมแบบกลวง
มีน้ำหนักเบา แต่คงความแข็งแรง ทนทาน ตะเข็บเรียบ สามารถรับแรงดันได้ดี ทั้งแรงลมและแรงเสียดทาน สะดวกแก่การเชื่อมต่อ 
นิยมใช้สำหรับงานก่อสร้าง งานโครงสร้างที่รับน้ำหนักไม่มากนัก เช่น สำหรับใช้เป็นท่อลำเลียง ท่อประปา ท่อชลประทาน ระบบน้ำภายในอาคารทำนั่งร้าน โครงถักป้ายจราจร หรืองานก่อสร้างงานตกแต่งทั่วๆ ไป งานอาคารที่พักอาศัย โรงงาน อาคารอเนกประสงค์
ขนาดที่ทางร้านมีพร้อมส่ง 1/2"(4หุน),1" ,1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" ความยาวมาตรฐาน 6ม.
ขนาดไซส์และความหนาของ ที่ลูกค้าต้องการนอกจากที่ทางร้านมี (สามารถสั่งได้ค่ะ)

 • เหล็กท่อดำ (4หุน) 1/2″ x 2 มม.
  เหล็กท่อดำ (4หุน) 1/2″ x 2 มม. ท่อแป๊ปดำ Carbon steel Pipes เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) ที่ใช้สำหรับการ ก่อสร้าง ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก งานแปร และงานประกอบทั่ว...

 • เหล็กท่อดำ 1″ x 1.2 มม.
  เหล็กท่อดำ 1″ x 1.2 มม. ท่อแป๊ปดำ Carbon steel Pipes เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) ที่ใช้สำหรับการ ก่อสร้าง ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก งานแปร และงานประกอบทั่วไป นอกจ...

 • เหล็กท่อดำ 1″ x 2.0 มม.
  เหล็กท่อดำ 1″ x 2.0 มม. ท่อแป๊ปดำ Carbon steel Pipes เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) ที่ใช้สำหรับการ ก่อสร้าง ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก งานแปร และงานประกอบทั่วไป นอกจ...

 • เหล็กท่อดำ 1 1/4″ x 1.2 มม.
  เหล็กท่อดำ 1 1/4″ x 1.2 มม. ท่อแป๊ปดำ Carbon steel Pipes เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) ที่ใช้สำหรับการ ก่อสร้าง ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก งานแปร และงานประกอบทั่วไป ...

 • เหล็กท่อดำ 1 1/4″ x 2.0 มม.
  เหล็กท่อดำ 1 1/4″ x 2.0 มม. ท่อแป๊ปดำ Carbon steel Pipes เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) ที่ใช้สำหรับการ ก่อสร้าง ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก งานแปร และงานประกอบทั่วไป...

 • เหล็กท่อดำ 1 1/2″ x 1.8 มม.
  เหล็กท่อดำ 1 1/2″ x 1.8 มม. ท่อแป๊ปดำ Carbon steel Pipes เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) ที่ใช้สำหรับการ ก่อสร้าง ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก งานแปร และงานประกอบทั่วไป...

 • เหล็กท่อดำ 2″ x 1.8 มม.
  เหล็กท่อดำ 2″ x 1.8 มม. ท่อแป๊ปดำ Carbon steel Pipes เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) ที่ใช้สำหรับการ ก่อสร้าง ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก งานแปร และงานประกอบทั่วไป นอก...

 • เหล็กท่อดำ 2 1/2″ x 2.0 มม.
  เหล็กท่อดำ 2 1/2″ x 1.8 มม. ท่อแป๊ปดำ Carbon steel Pipes เป็นหนึ่งในเหล็กรูปพรรณ (Structural steel) ที่ใช้สำหรับการ ก่อสร้าง ที่รับน้ำหนักไม่มากนัก งานแปร และงานประกอบทั่วไป...