เหล็กกล่อง 4เหลี่ยม

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes) 

 มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เนื่องด้วย คุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
สำหรับงาน
โครงสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน นั่งร้าน และ โครงหลังคา
ขนาดที่ทางร้านมีพร้อมส่ง
4หุน 1/2"x1/2" 1.2มม.
1"x1" 1.2มม.
1"x1" 1.8มม.
11/4''x11/4" 1.2มม.
11/4''x11/4" 2มม.
11/2"x11/2" 2.มม.
11/2"x11/2" 1.2มม.
2''x2" 1.5 มม.
2''x2" 1.8 มม.
2''x2" 2.3 มม.
3''x3" 2 มม.
3''x3" 2.5 มม.
4''x4" 2 มม.
4''x4" 2.8 มม.
ความยาวมาตรฐาน 6ม.
ขนาดไซส์และความหนาของ ที่ลูกค้าต้องการนอกจากที่ทางร้านมี (สามารถสั่งได้ค่ะ)