เหล็กกล่องเหลี่ยม แป๊บเหลี่ยม

เหล็กกล่องเหลี่ยม (Carbon Steel Square Pipes) 

มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีชื่อที่นิยมเรียกใช้กันหลายชื่อ เช่น เหล็กกล่อง เหล็กสี่เหลี่ยมโปร่ง แป๊บโปร่ง เหล็กท่อเหลี่ยม
สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไป ทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีตและเหล็กรูปพรรณชนิดอื่นๆ เนื่องด้วย คุณสมบัติที่แข็งแรง ทนทาน น้ำหนักเบา
สำหรับงาน โครงสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน นั่งร้าน และ โครงหลังคา
มีขนาดหลากหลายให้ได้เลือกใช้ (ขนาดเริ่มต้น 1/2"x1/2" ถึง 6"x6") ความยาวมาตรฐาน 6ม.
หากลูกค้าต้องการ ขนาดไซส์และความหนา นอกจากที่ทางร้านมี (สามารถสั่งได้ค่ะ)

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม1/2″ x 1/2″ x 1.2มม. เหล็กกล่องเหลี่ยม4หุน
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 1/2″ x 1/2″ x 1.2 มม. (4หุน) นิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็ก และสามารถนำมา DIY ทำเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่าง ๆ ได้ หรือขนาดกลาง งานที่นิยมนำ...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 1″ x 1″ x 1.2 มม. นิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็ก และสามารถนำมา DIY ทำเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่าง ๆ ได้หรือขนาดกลางงานที่นิยมนำเหล็กกล่อง ไปใ...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม 1″
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 1″ x 1″ x 1.8 มม. นิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็ก และสามารถนำมา DIY ทำเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่าง ๆ ได้หรือขนาดกลาง งานที่นิยมนำเหล็กกล่อง ไป...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.2มม.
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 1/4″ x 1 1/4″ x 1.2 มม. มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชื่อที่เรียกใช้กันหลายชื่อ เช่นเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งแป๊บโปร่ง เหล็กท...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 1/4″ x 1 1/4″ เหล็กกล่องเหลี่ยม1นิ้ว2หุน
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 1/4″ x 1 1/4″ x 2.0 มม. มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชื่อที่เรียกใช้กันหลายชื่อ เช่นเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งแป๊บโปร่ง เหล็กท...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 1/2″ x 1 1/2″
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.2 มม. มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชื่อที่เรียกใช้กันหลายชื่อ เช่นเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งแป๊บโปร่ง เหล็ก...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม1 1/2″ x 1 1/2″ เหล็กกล่องเหลี่ยม1.5นิ้ว
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.8 มม. มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีชื่อที่เรียกใช้กันหลายชื่อ เช่นเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งแป๊บโปร่ง เหล็...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม2″ x 2″ เหล็กกล่องเหลี่ยม2นิ้ว
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 2″ x 2″ x 1.5มม. มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชื่อที่เรียกใช้กันหลายชื่อ เช่นเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งแป๊บโปร่ง เหล็กท่อเหลี่ยม...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม2″ x 2″ เหล็กกล่องเหลี่ยม2นิ้ว
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 2″ x 2″ x 1.8มม. มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชื่อที่เรียกใช้กันหลายชื่อ เช่นเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งแป๊บโปร่ง เหล็กท่อเหลี่ย...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม3″ x 3″ เหล็กกล่องเหลี่ยม3นิ้ว
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 3″ x 3″ x 2.0 มม. มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชื่อที่เรียกใช้กันหลายชื่อ เช่นเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งแป๊บโปร่ง เหล็กท่อเหลี่ย...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม3″ x 3″ เหล็กกล่องเหลี่ยม3นิ้ว
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 3″ x 3″ x 2.5 มม. มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชื่อที่เรียกใช้กันหลายชื่อ เช่นเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งแป๊บโปร่ง เหล็กท่อเหลี่ย...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม4″ x 4″ เหล็กกล่องเหลี่ยม4นิ้ว
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 4″ x 4″ x 2.0 มม. มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีชื่อที่เรียกใช้กันหลายชื่อ เช่นเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งแป๊บโปร่ง เหล็กท่อเหลี่ย...

 • เหล็กกล่องเหลี่ยม4″ x 4″ เหล็กกล่องเหลี่ยม4นิ้ว
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 4″ x 4″ x 2.8 มม. มีลักษณะเป็น ท่อเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีชื่อที่เรียกใช้กันหลายชื่อ เช่นเหล็กกล่องเหล็กสี่เหลี่ยมโปร่งแป๊บโปร่ง เหล็กท่อเหลี่...

 • 66075.jpg
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 1″ x 1″ x 1.2 มม.ซุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ คือเหล็กดำ ที่ผ่านกระบวนการเคลือบหรือชุบสังกะสี เพื่อป้องกันการเกิดสนิมมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่น่าสนใจ เช่น...

 • 66075.jpg
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 1 1/2″ x 1 1/2″ x 1.5 มม.ซุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ คือเหล็กดำ ที่ผ่านกระบวนการเคลือบหรือชุบสังกะสี เพื่อป้องกันการเกิดสนิมมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่น่าส...

 • 66075.jpg
  เหล็กกล่องเหลี่ยม 2″ x 2″ x 1.8 มม.ซุบกัลวาไนซ์ เหล็กกัลวาไนซ์ คือเหล็กดำ ที่ผ่านกระบวนการเคลือบหรือชุบสังกะสี เพื่อป้องกันการเกิดสนิมมีคุณสมบัติเฉพาะตัวที่น่าสนใจ เช่น...