เหล็กข้ออ้อย (6หุน) SD-40 20มิล โรงใหญ่มาตรฐาน

เหล็กข้ออ้อยSD-40 6หุน (พับ/ตรง) มอก. โรงใหญ่ ขนาด 20 มม. x 10 เมตร

เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars : Grade SD40) ชั้นคุณภาพ SD40 หมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวมาตรฐานคือ 10 ม. และ 12 ม. เหล็ก มีลักษณะเป็นปล้อง ๆ คล้ายอ้อย มีครีบและบั้งที่ผิวเหล็ก ซึ่งหน้าที่ของครีบและบั้ง ช่วยให้เหล็กยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดี ทำให้โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรง เป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนมากมักจะใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับคอนกรีต เช่น คาน เสา สะพาน เขื่อน บ้าน อาคาร และงานก่อสร้างที่มีแรงอัดมาก ๆ เป็นต้น ช่วยเสริมคอนกรีต เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก
เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) : 20 มิล (6หุน)
น้ำหนักต่อเส้น 24.66 กิโลกรัม, ยาว 10 เมตร