เหล็กข้ออ้อย(5หุน) SD-40 16มิล โรงใหญ่มาตรฐาน

เหล็กข้ออ้อย5หุน (พับ) มอก. รุ่น SD-40 โรงใหญ่ ขนาด 16 มม. x 10 เมตร

เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars : Grade SD40) ชั้นคุณภาพ SD40 หมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่า 4,000 กิโลกรัม/ตารางเซนติเมตร ความยาวมาตรฐานคือ 10 ม. และ 12 ม. เหล็ก มีลักษณะเป็นปล้อง ๆ คล้ายอ้อย มีครีบและบั้งที่ผิวเหล็ก ซึ่งหน้าที่ของครีบและบั้ง ช่วยให้เหล็กยึดเกาะกับคอนกรีตได้ดี ทำให้โครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กมีความแข็งแรง เป็นเนื้อเดียวกัน ส่วนมากมักจะใช้ในงานก่อสร้างที่ต้องการเพิ่มความแข็งแรงให้กับคอนกรีต เช่น คาน เสา สะพาน เขื่อน บ้าน อาคาร และงานก่อสร้างที่มีแรงอัดมาก ๆ เป็นต้น ช่วยเสริมคอนกรีต เพื่อความมั่นคงแข็งแรงของฐานราก
เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) : 16มิล (5หุน)
น้ำหนักต่อเส้น 15.78 กิโลกรัม, ยาว 10 เมตร

  • 51160_1.jpg
    เหล็กข้ออ้อย5หุน (ตรง/พับ) มอก. รุ่น SD-40โรงใหญ่มาตฐาน ขนาด 16 มม. x 12 เมตร เหล็กเส้นข้ออ้อย (Deformed Bars : Grade SD40) ชั้นคุณภาพSD40หมายถึงเหล็กที่ต้องมีกำลังจุดคลากไม่ต่ำกว่...