เหล็กเส้นกลม(3หุน) SR-24 RB 9มิล

เหล็กเส้นกลม (พับ) มอก. รุ่น SR-24 โรงใหญ่ ขนาด 9 มม. x 10 เมตร

 (เหล็ก RB) ใช้สำหรับงานก่อสร้าง คุณภาพ SR24 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) : 9มิล (3หุน)

น้ำหนักต่อเส้น 4.99 กิโลกรัม, ยาว 10 เมตร