เหล็กเส้นกลม(2หุน) SR-24 RB 6มิล

เหล็กเส้นกลม (พับ) มอก. รุ่น SR-24 โรงใหญ่ ขนาด 6 มม. x 10 เมตร

 (เหล็ก RB) ใช้สำหรับงานก่อสร้าง คุณภาพ SR24 ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

เส้นผ่าศูนย์กลาง(มม.) : 6มิล (2หุน)

น้ำหนักต่อเส้น 2.22 กิโลกรัม, ยาว 10 เมตร