เหล็กตัวซี C

เหล็กตัวซี นี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก

แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น แปหลังคา แปซี โครงตัวซี มีหน้าตัดเป็นรูปตัวซีมีคุณสมบัติแข็งแรง คงทน ต่อการกัดกร่อน เชื่อมต่องานได้รวดเร็ว มีให้เลือกหลายขนาด โดยมีความยาวมาตรฐาน 6 เมตร

 

 

 


 • เหล็กตัวซี 3นิ้ว
  เหล็กตัวซี3"x1.6 มม. ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น แ...

 • เหล็กตัวซี 3นิ้ว
  เหล็กตัวซี3"x2.3 มม. ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น แ...

 • เหล็กตัวซี 4นิ้ว
  เหล็กตัวซี 4"x1.6 มม. ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น ...

 • เหล็กตัวซี 4นิ้ว
  เหล็กตัวซี 4"x2.3 มม. ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น ...

 • เหล็กตัวซี 5นิ้ว
  เหล็กตัวซี 5"x2.3 มม. ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น ...

 • เหล็กตัวซี 5นิ้ว
  เหล็กตัวซี 5"x2 มม. ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น แป...

 • เหล็กตัวซี 5นิ้ว
  เหล็กตัวซี 5"x3.2 มม. ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น ...

 • เหล็กตัวซี 6นิ้ว
  เหล็กตัวซี 6"x2.3 มม. ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น ...

 • เหล็กตัวซี 6นิ้ว
  เหล็กตัวซี 6"x3.2 มม. ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ มีชื่อที่ใช้เรียกหลากหลาย เช่น ...

 • 57636.jpg
  เหล็กตัวซี3"x1.4 มม. ซุปสังกะสี ซึ่งเหล็กตัวซีนี้เป็นส่วนหนึ่งของเหล็กรูปพรรณ มักใช้ทำโครงหลังคาเป็นหลัก แต่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับงานโครงสร้างเหล็กทั่วไปได้ มีชื่อที่ใช้เรียกหลาก...