ไม้แบบ ยางนา

ไม้แบบ ยางนา

ไม้ยางนาเหมาะสำหรับทำแบบก่อสร้าง แบบเสา แบบคาน ใช้หมุนเวียนได้หลายครั้ง


หน้าไม้มีตั้งแต่ หน้า6,8,10 ราคาเริ่มต้นต่อเมตร
กรุณาสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 
฿69
จำนวน:

 • ไม้แบบยางนา
  ไม้ยางหน้า6นิ้ว มีความยาวเริ่มต้นที่ 1-6.00ม. สำหรับงานก่อสร้าง ทำแบบคาน ทำแบบโคนเสา ริมเสา แบบข้างท้องคาน กรุณาสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง...
  ฿70

 • ไม้แบบยางนา
  ไม้ยางหน้า8นิ้ว มีความยาวเริ่มต้นที่ 1-6.00ม. สำหรับงานก่อสร้าง ทำแบบคาน ทำแบบโคนเสา ริมเสา แบบข้างท้องคาน กรุณาสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้ง...
  ฿92

 • ไม้แบบยางนา
  ไม้ยางหน้า10นิ้ว มีความยาวเริ่มต้นที่ 1-6.00ม. สำหรับงานก่อสร้าง ทำแบบคาน ทำแบบโคนเสา ริมเสา แบบข้างท้องคาน กรุณาสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้งราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้...
  ฿114