ไม้แบบ กะบาก

ไม้กะบาก

ไม้เนื้อแข็งกลาง คงทน เนื้อไม้ละเอียด ใช้สำหรับงานแบบ ใช้ทำแบบหล่อคอนกรีตได้ดีเพราะถูกน้ำแล้วไม่บิดงอหรือโค้ง มีความแข็งแรง

ไม้แบบ กะบาก 
มีความยาวเริ่มต้นที่ 1-6.00ม.
สำหรับงานก่อสร้าง ทำแบบคาน ทำแบบโคนเสา ริมเสา แบบข้างท้องคาน
ราคาเริ่มต้นต่อเมตร
กรุณาสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้ง ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

฿90
จำนวน:

 • ไม้แบบ กะบาก
  ไม้แบบ กะบาก 6นิ้ว มีความยาวเริ่มต้นที่ 1-6.00ม. สำหรับงานก่อสร้าง ทำแบบคาน ทำแบบโคนเสา ริมเสา แบบข้างท้องคาน ราคาเริ่มต้นต่อเมตร กรุณาสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้งราคาอาจมีการเ...
  ฿90

 • ไม้แบบ กะบาก
  ไม้แบบ กะบาก 8นิ้ว มีความยาวเริ่มต้นที่ 1-6.00ม. สำหรับงานก่อสร้าง ทำแบบคาน ทำแบบโคนเสา ริมเสา แบบข้างท้องคาน ราคาเริ่มต้นต่อเมตร กรุณาสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้งราคาอาจมีก...
  ฿105

 • ไม้แบบ กะบาก
  ไม้แบบ กะบาก 10นิ้ว มีความยาวเริ่มต้นที่ 1-6.00ม. สำหรับงานก่อสร้าง ทำแบบคาน ทำแบบโคนเสา ริมเสา แบบข้างท้องคาน ราคาเริ่มต้นต่อเมตร กรุณาสอบถามก่อนทำการสั่งซื้อทุกครั้งราคาอาจมีก...
  ฿130