กระเบื้องลอนเล็กสี1.20ม.


กระเบื้องลอนเล็กขาว Romantie 0.4 x 52 x120 ซม (5.3 กก.) *** ความชันของหลังคาต่ำสุด 10 องศา *** ระยะห่างของแป ความอยู่ระหว่าง 100 -130 ซม.

฿66
จำนวน: