กระเบื้องลอนเล็กสี1.50ม.


กระเบื้องลอนเล็กขาว Romantie 0.4 x 54 x150 ซม (6.6 กก.) *** ความชันของหลังคาต่ำสุด 10 องศา *** ระยะห่างของแป ความอยู่ระหว่าง 100 -130 ซม.

฿79
จำนวน: