ทีพีไอบอร์ด10มม

฿330
จำนวน:

ทีพีไอบอร์ด 10 มม (สำหรับงานผนัง)
เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 10 มม กว้าง ขนาด 120 ซม ยาว 240 ซม 

หมายเหตุ - ไม่รวม VAT

         - ไม่รวมขนส่ง

         - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา