ทีพีไอบอร์ด4มม

฿116
จำนวน:

4ทีพีไอบอร์ด 4 มม (สำหรับงานฝ้า)
เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 20 มม กว้าง ขนาด 120 ซม ยาว 240 ซม 

หมายเหตุ - ไม่รวม VAT

         - ไม่รวมขนส่ง

         - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา