อีซี่บอร์ด4มม

฿116
จำนวน:

อีซี่บอร์ด โอฬาร
เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 4 มม กว้าง ขนาด 1200 มม ยาว 2400 มม 

หมายเหตุ - ไม่รวม VAT

         - ไม่รวมขนส่ง

         - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา