กระเบื้องลอนคู่ขาว1.20ม.กระเบื้องลอนคู่ขาว Romantie 0.5 x 50 x120 ซม (6.2 กก.) *** ความชันของหลังคาต่ำสุด 15 องศา *** ระยะห่างของแป ความอยู่ระหว่าง 100 -130 ซม.

฿44
จำนวน: