อีซี่บอร์ด

อีซี่บอร์ด โอฬาร

เป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ที่ผ่าน มอก 1427-2540 และ ASTM C1185 และ
ซึ่งผสมผสานระหว่างซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เยื่อกระดาษชนิดพิเศษ และ สารธรรมชาติคุณภาพสูงจนลงตัว
โดยใช้ กระบวนการผลิตพิเศษของกระเบื้องโอฬาร และ ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี Autoclave
เพื่อให้สารทั้งหมดประสานกันอย่างเหนียวแน่น จึงทำให้ อีซี่ บอร์ด มีความยืดหยุ่นที่ดี และ สามารถทำการโค้ง ได้สูงสุดรัศมี 1 เมตร
สำหรับแผ่นหนา 4 มม . ง่ายต่อการติดตั้ง และ ช่วยลดผลการกระทบจากการรั่วซึมได้ดี เหมาะสำหรับการสร้างสรรค์งานภายใน
และ มีการทนไฟ ได้ตาม มาตราฐานทนไฟ BS 479 part 20-22 โดยมีให้เลือกใช้หลากหลายตามความต้องการ

ความหนา  4 มม.  ขนาด กว้าง 1200 x ยาว 2400  มม. นำ้หนัก 17.4 กก./แผ่น 2.88 ตร.ม./แผ่น 
ความหนา  6 มม.  ขนาด กว้าง 1200 x ยาว 2400  มม. นำ้หนัก 26.1 กก./แผ่น 2.88 ตร.ม./แผ่น 
ความหนา  8 มม.  ขนาด กว้าง 1200 x ยาว 2400  มม. นำ้หนัก 34.8 กก./แผ่น 2.88 ตร.ม./แผ่น 
ความหนา 10 มม.  ขนาด กว้าง 1200 x ยาว 2400  มม. นำ้หนัก 44.9 กก./แผ่น 2.88 ตร.ม./แผ่น 
ความหนา 12 มม.  ขนาด กว้าง 1200 x ยาว 2400  มม. นำ้หนัก 53.8 กก./แผ่น 2.88 ตร.ม./แผ่น 
ความหนา 16 มม.  ขนาด กว้าง 1200 x ยาว 2400  มม. นำ้หนัก 71.7 กก./แผ่น 2.88 ตร.ม./แผ่น 
ความหนา 18 มม.  ขนาด กว้าง 1200 x ยาว 2400  มม. นำ้หนัก 80.7 กก./แผ่น 2.88 ตร.ม./แผ่น 
ความหนา 20 มม.  ขนาด กว้าง 1200 x ยาว 2400  มม. นำ้หนัก 89.7 กก./แผ่น 2.88 ตร.ม./แผ่น 


 • อีซี่ บอร์ด4มม.jpg
  อีซี่บอร์ด โอฬารเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 4 มม กว้าง ขนาด 1200 มม ยาว 2400 มมหมายเหตุ - ไม่รวม VAT - ไม่รวมขนส่ง - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา
  ฿116

 • อีซี่ บอร์ด6มม.jpg
  อีซี่บอร์ด โอฬารเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 6 มม กว้าง ขนาด 1200 มม ยาว 2400 มมหมายเหตุ - ไม่รวม VAT - ไม่รวมขนส่ง - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา
  ฿190

 • อีซี่ บอร์ด8มม.jpg
  อีซี่บอร์ด โอฬารเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 8 มม กว้าง ขนาด 1200 มม ยาว 2400 มมหมายเหตุ - ไม่รวม VAT - ไม่รวมขนส่ง - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา
  ฿265

 • อีซี่ บอร์ด10มม.jpg
  อีซี่บอร์ด โอฬารเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 10 มม กว้าง ขนาด 1200 มม ยาว 2400 มมหมายเหตุ - ไม่รวม VAT - ไม่รวมขนส่ง - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา
  ฿330

 • อีซี่ บอร์ด12มม.jpg
  อีซี่บอร์ด โอฬารเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 12 มม กว้าง ขนาด 1200 มม ยาว 2400 มมหมายเหตุ - ไม่รวม VAT - ไม่รวมขนส่ง - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา
  ฿280

 • อีซี่ บอร์ด16มม.jpg
  อีซี่บอร์ด โอฬารเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 16 มม กว้าง ขนาด 1200 มม ยาว 2400 มมหมายเหตุ - ไม่รวม VAT - ไม่รวมขนส่ง - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา
  ฿542

 • อีซี่ บอร์ด20มม.jpg
  อีซี่บอร์ด โอฬารเป็นแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ ความหนา 20 มม กว้าง ขนาด 1200 มม ยาว 2400 มมหมายเหตุ - ไม่รวม VAT - ไม่รวมขนส่ง - ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีวัตถุดิบมีการเปลี่ยนเเปลงราคา
  ฿740