ไม้ตกแต่ง เฌอร่า


ไม้ตกแต่ง เฌอร่าไม้ตกแต่ง แทนเสมือนไม้จริง เหมาะกับการตกแต่งทั้งภายใน และ ภายนอก ด้วยคุณสมบัติครบ ไม่บิดงอ ปลวกมอดไม่กิน ไม้ยืดหด ทนความชื้น มีขนาด 16 - 25 มม.

ชัยพฤกษ์ ธรรมชาติ ขนาด หนา 1.6 ซม กว้าง 7.5 ซม ยาว 300 ซม นน. 5.60 กก./แผ่น จำนวน 4.44 แผ่น/ตร.ม
ชัยพฤกษ์ ธรรมชาติ ขนาด หนา 2.5 ซม กว้าง5.0 ซม ยาว 300 ซม นน. 5.92 กก./แผ่น จำนวน 6.67 แผ่น/ตร.ม
ชัยพฤกษ์ ธรรมชาติ ขนาด หนา 2.5 ซม กว้าง10 ซม ยาว 300 ซม นน. 11.83 กก./แผ่น จำนวน 3.33 แผ่น/ตร.ม

ผิวเรียบ ธรรมชาติ ขนาด หนา 1.6 ซม กว้าง 5.0 ซม ยาว 300 ซม นน. 3.74 กก./แผ่น จำนวน 6.67 แผ่น/ตร.ม
ผิวเรียบ ธรรมชาติ ขนาด หนา 1.6 ซม กว้าง 7.5 ซม ยาว 300 ซม นน. 5.60 กก./แผ่น จำนวน 4.44 แผ่น/ตร.ม

เสี้ยน ธรรมชาติ ขนาด หนา 2.5 ซม กว้าง5.0 ซม ยาว 300 ซม นน. 5.92 กก./แผ่น จำนวน 6.67 แผ่น/ตร.ม