ไม้เชิงชาย คอนวูด

ไม้เชิงชาย คอนวูด

หน้า 6 นิ้ว    หนา 1.6 ซม. กว้าง 15 ซม. ยาว 305 ซม. นน. 9.0 กก/แผ่น สี ธรรมชาติ งาช้าง ไม้สัก 

หน้า 8 นิ้ว    หนา 1.6 ซม. กว้าง 20 ซม. ยาว 305 ซม. นน. 12.1 กก/แผ่น สี ธรรมชาติ งาช้าง ไม้สัก 

รุ่น 2in1 หนา 2.2 ซม. กว้าง 23.5 ซม. ยาว 305 ซม. นน. 17.6 กก/แผ่น สี ธรรมชาติ งาช้าง ไม้สัก 

รุ่น โมเดิร์น     หนา 2.2 ซม. กว้าง 23.8 ซม. ยาว 305 ซม. นน. 18.5 กก/แผ่น สี ธรรมชาติ