ซ่อมประตูห้องเย็น ห้องแช่ ด้วยวงกบไม้

เมื่อประตูห้องเเช่เเข็ง ห้องเย็น เกิดความเสียหายจากอายุการใช้งาน หรือ เสียหายจากอุบัติเหตุในการทำงานไม่ว่าจะ ถอยรถโฟล์ทลิฟท์ ชน หรือ ถอยรถปิคอัพถอยชน
ช่างทำห้องเย็น นิยมการซ่อมแซม #วงกบประตูของห้องแช่แข็ง  ด้วยไม้เนื้อแข็ง  
ส่วนใหญ่ นิยมให้ ไม้เป็น sandwich panel เพราะคุณสมบัติของไม้ทนต่อ ความเย็นที่ติดลบ และ ทนต่ออุณหภูมิปกติราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับ วัสดุอื่นๆ และ ยังสามารถใช้แค่ เลื่อย สว่าน และฯลฯ ซ่อมแซมหน้างานได้ ไม้ที่นิยม ได้แก่ ไม้เต็ง ขนาดที่ทำประตู ก็มี ตั้งแต่ 1 1/2''x4 1 1/2''x6 1 1/2''x8 2''x4'' 2''x6'' 2''x8'' ด้วยกัน การนำไปใช้งานก็เอาไม้ เป็นวงกบประตู หรือทำโครงไม้ก่อนมีแผ่นสแตนเลสประกบหน้าหลัง ไม้ที่ทำวงกบ ก็จะเป็นจุดที่ให้น๊อต สกรู ในการยืดประตูและวงกบนั้นเอง