หิน ทราย ลูกรังทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ มีเหลี่ยม แง่มุม แข็งแรงดี จึงนิยมนำมาผสมกับ ปูนซีเมนต์เพื่อ แทรกทรายเข้าไปในช่องว่างของหินทำให้เนื้อคอนกรีตแน่นขึ้น ลดการแตกร้าวเมื่อผสมปูนก่อ ทรายหยาบนิยม เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต

ที่ต้องการต้านทานกำลังสูง เช่น โครงสร้างสะพาน อาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ผสม ปูนไว้ทำการก่อ เทปรับพื้น เทก้นหลุม เทเสา เทคาน