หิน ทราย ลูกรังทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ มีเหลี่ยม แง่มุม แข็งแรงดี จึงนิยมนำมาผสมกับ ปูนซีเมนต์เพื่อ แทรกทรายเข้าไปในช่องว่างของหินทำให้เนื้อคอนกรีตแน่นขึ้น ลดการแตกร้าวเมื่อผสมปูนก่อ ทรายหยาบนิยม เหมาะสำหรับใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต

ที่ต้องการต้านทานกำลังสูง เช่น โครงสร้างสะพาน อาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก และ ผสม ปูนไว้ทำการก่อ เทปรับพื้น เทก้นหลุม เทเสา เทคาน


 • หินหนึ่ง - เป็นหิน ที่นิยม ของโรงโม่ เพราะ เป็นหินขนาด มาตราฐานที่ ช่างหรือผู้รับเหมาฯ นิยมใช้ ในการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ซึ่งในสมัยก่อน อาจจะมีขนาด หินเบอร์2 แต่ในปัจจุบัน ส่วนให...
  ฿45

 • หินหนึ่ง - เป็นหิน ที่นิยม ของโรงโม่ เพราะ เป็นหินขนาด มาตราฐานที่ ช่างหรือผู้รับเหมาฯ นิยมใช้ ในการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ซึ่งในสมัยก่อน อาจจะมีขนาด หินเบอร์2 แต่ในปัจจุบัน ส่วนใ...
  ฿2,750

 • หินหนึ่ง - เป็นหิน ที่นิยม ของโรงโม่ เพราะ เป็นหินขนาด มาตราฐานที่ ช่างหรือผู้รับเหมาฯ นิยมใช้ ในการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคาร ซึ่งในสมัยก่อน อาจจะมีขนาด หินเบอร์2 แต่ในปัจจุบัน ส่วนให...
  ฿4,150

 • ทรายหยาบบรรจุถุง ทรายหยาบ เป็น ทรายที่ขุดจากบ่อทราย แล้ว ทำความสะอาด ทำการแยกขนาด ทรายหยามีขนาดของเม็ด มีเหลี่ยมขอบ แง่มุม แข็งแรงดี ที่มีขนาดใกล้เคียง เท่าๆกัน เหมาะสำหรับใช้เป็นส...
  ฿35

 • ทรายหยาบ 4 ล้อ ดัมพ์ทรายหยาบ เป็น ทรายที่ขุดจากบ่อทราย แล้ว ทำความสะอาด ทำการแยกขนาด ทรายหยาบมีขนาดของเม็ด มีเหลี่ยมขอบ แง่มุม แข็งแรงดี ที่มีขนาดใกล้เคียง เท่าๆกัน เหมาะสำหรับใช้เ...
  ฿2,360

 • ทรายหยาบ 6 ล้อ ดัมพ์ ทรายหยาบ เป็น ทรายที่ขุดจากบ่อทราย แล้ว ทำความสะอาด ทำการแยกขนาด ทรายหยาบมีขนาดของเม็ด มีเหลี่ยมขอบ แง่มุม แข็งแรงดี ที่มีขนาดใกล้เคียง เท่าๆกัน เหมาะสำหรับใช้...
  ฿2,950

 • หินเกล็ด มีขนาด 3/8นิ้ว (ประมาณ 9-9.5 มม.) 4 ล้อดัมพ์หินเกล็ด งานตกแต่งสวน ทางเท้า ลานเอนกประสงค์ ผสมปูน ปูพื้น สวนหย่อม โรยหน้าบ้าน โรยก้นหลุม หล่อคอนกรีต งานที่ทับหลัง เทเอ็นกลาง...
  ฿3,360

 • หินเกล็ด มีขนาด 3/8นิ้ว (ประมาณ 9-9.5 มม.) 6 ล้อดัมพ์หินเกล็ด งานตกแต่งสวน ทางเท้า ลานเอนกประสงค์ ผสมปูน ปูพื้น สวนหย่อม โรยหน้าบ้าน โรยก้นหลุม หล่อคอนกรีต งานที่ทับหลัง เทเอ็นกลาง...
  ฿4,500

 • ทรายละเอียดบรรจุถุง ถุงขนาด 16''x25''ทรายละเอียด เป็น นำทรายที่ขุดจากบ่อทราย แล้ว ทำความสะอาด ทำการแยกขนาด ให้ได้ ทรายละเอียด มีขนาดของเม็ด มีเหลี่ยมขอบ แง่มุมมล แข็งแรงดี ที่มีขนา...
  ฿45

 • ทรายละเอียด 6 ล้อ ดัมพ์ทรายละเอียด เป็น ทรายที่ขุดจากบ่อทราย แล้ว ทำความสะอาด ทำการแยกขนาด ให้ได้ ทรายละเอียด มีขนาดของเม็ด มีเหลี่ยมขอบ แง่มุมมล แข็งแรงดี ที่มีขนาดใกล้เคียง เท่าๆ...
  ฿2,360

 • ทรายละเอียด 6 ล้อ ดัมพ์ ทรายละเอียด เป็น ทรายที่ขุดจากบ่อทราย แล้ว ทำความสะอาด ทำการแยกขนาด ให้ได้ ทรายละเอียด มีขนาดของเม็ด มีเหลี่ยมขอบ แง่มุมมล แข็งแรงดี ที่มีขนาดใกล้เคียง เท่า...
  ฿2,950

 • ทรายถม 4 ล้อ ดัมพฺ์ เป็น ทรายที่ขุดจากบ่อทราย แล้ว ทำความสะอาด ทำการแยกขนาด ให้ได้ ทรายละเอียด ทรายหยาบ และ สุดท้ายๆสุดก็ ทรายถม หรือ ทรายขี้เปิด อาจจะมี วัสดุอื่นเจือปน บ้าง ไม่ว่...
  ฿1,960

 • ทรายถม 6 ล้อ ดัมพฺ์ เป็น ทรายที่ขุดจากบ่อทราย แล้ว ทำความสะอาด ทำการแยกขนาด ให้ได้ ทรายละเอียด ทรายหยาบ และ สุดท้ายๆสุดก็ ทรายถม หรือ ทรายขี้เปิด อาจจะมี วัสดุอื่นเจือปน บ้าง ไม่ว่...
  ฿2,700

 • หินคลุก 4 ล้อ ดัมพฺ์ - เป็นหิน ที่นิยม ในปรับพื้นให้ระดับถนนใกล้เคียงก่อนเทคอนกรีต หรือ นิยมทำปรับหน้าถนน โดนนำ หินคลุกปรับ ระดับ บดอัดให้แน่น โดยโรงโม่ จะโม่หิน ที่ต้องการเช่น หิน...
  ฿2,960

 • หินคลุก6 ล้อ ดัมพฺ์ - เป็นหิน ที่นิยม ในปรับพื้นให้ระดับถนนใกล้เคียงก่อนเทคอนกรีต หรือ นิยมทำปรับหน้าถนน โดนนำ หินคลุกปรับ ระดับ บดอัดให้แน่น โดยโรงโม่ จะโม่หิน ที่ต้องการเช่น หิน ...
  ฿3,950