กระดานไม้อัด ทำเลือกตั้ง ป้ายบอร์ดติดประกาศเลือกตั้ง


ไม้ทำป้ายประกาศเลือกตั้ง ไม้อัดทำบอร์ดเลือกตั้ง ไม้อัดทำป้าย ไม้อัดที่นิยมนำมาใช้ในการทำป้ายประกาศเลือกตั้ง นิยม ใช้ไม้อัดยาง6มิล ขนาดบอร์ดที่นิยม ใช้งาน ขนาด 1.20 ม x 2.40 ม. เพราะจำไม่ต้องต้องเศษไม้ทิ้งิเยอะ และใช้ต่อได้ได้ยาว ขนาดก็เหมาะสม เก็บและขนส่ง ก็ง่าย สามารถนำมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง ขนาดไม้ก็สามารถนำแม๊ก ยิง หรือ ตะปูตอกยิด ป้ายและ กระดาษจำนวนหลายแผ่นด้วยกัน  

การที่นิยมใช้ไม้อัดเป็นบอร์ดประกาศ เนื่องจาก คุณสมบัติ ยืดหยุ่น เหนียว และ สามารถเปลี่ยนและซ่อมแซมได้ โดนสมัยก่อน นิยมไม้โครง นิ้วครึ่งสามทำเป็นขา รูปตัว T แต่ในปัจจุบัน ก็เปลี่ยนจากไม้หน้าสาม เป็นโครงเหล็ก ขนาด 2''x 2'' การใช้ไม้อัดขนาด 6 มิล เนื่องจากไม่ได้รับนำ้หนักอะไรมากมายเเค่ กระดาษและรูป ผู้สมัคร หรือ แผ่นพลาสติก จึงไม่จำเป็นต้องใช้ขนาดใหญ่ หรือ อย่างหนา การใช้ ขนาดบาง


ป้ายกระดานไม้อัด ประกาศ การรูปผู้สมัคร หรือ ประกาศ ตรวจสอบชื่อผู้มีสิทธิในการเลือกตั้ง นั้นไม่จำเป็นต้องออกแบบเข็งแรง และบางคูหา ก็ออกแบบมาใช้  แค่ 1 -2 สป จัดประกาศตัวที่หน่วยเลือกตั้ง และ ใช้จริง ก็ 2-3 วัน เท่านั้น เพียงทำให้มีความแข็งแรงระดับหนึ่ง ที่ไม่ให้เกิดการล้มทับ หรือ หักในการ เลือกตั้ง หลักจากการใช้เสร็จ ก็รื้อถอน นำไปใช้อย่างอื่น ซึ่งในปัจจุบัน การเลือกตั้ง ทั้ง ระดับประเทศ ระดับท้องถิ่น ก็ล้วน ต้องมี ป้ายบอร์ดประกาศ ในแต่ละ เขต แต่ละ เขตเลือกตั้ง ที่มอบหมายให้ กทม หรือ อบจ อบต ในการติดจัดหาอุปกรณ์