ไม้โครงป้าย 1''x1'' ไม้โครงป้ายผ้าไวนิล

ไม้ทำป้าย ไม้โครงป้าย ไม้ทำป้ายราคาถูก ไม้ทำป้ายใช้แล้วทิ้ง ไม้ทำป้ายกองโจร สรุปที่ เขียนๆ กันมาก็ ไม้ป้าย สำหรับเพื่อนๆที่ต้องการใช้ไม้โครงทำป้ายไวนิค หรือ ป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ป้ายโฆษณา คอนโด หมู่บ้าน หรือ รับสมัครงาน หางาน ทั่วๆ ไป จะนิยมติด ตาม ฟุตบาท ริมทาง ริมถนน บอก ระยะทาง ร่วมบอกคุณลักษณะ สินค้า หรือ สิ่งที่ต้องการสื่อ ดังนั้น เนื่องจากป้ายริมทาง ริมถนน ต้องโดน แดด โดนฝน โดนลม โดนเทศกิจ รื้อถอน มีอายุการใช้งานสั้น ๆ จึง เป็นที่นิยมใช้ไม้เบจพรรณ ไม้ยางก่อสร้างขนาด ประมาณ 1 นิ้ว x 1 นิ้ว เลือกความกว้างยาวที่ต้องการใช้ ทำโครง ดึงผ้าไวนิล