เทคนิคไม่อยุ่หน้างาน ก็สั่งสินค้าไปให้ลูกน้องทำงานได้

สั่งสินค้าให้ ผู้รับเหมาฯ ทำงาน 

งานต้องเดิน งานต้องเสร็จ ทันเวลา เบิกเงินตามงวดงานให้ได้ จะทำอย่างไร ?
ถ้าต้องการใช้ หิน ทราย และ ปูนมอต้าร์ ลูกค้า เพียง @hengpanit และทำการเช็ดดูว่า มีสินค้า ตามต้องการ
และ นัดหมายเวลาส่งสินค้า ให้ถึีงหน้างาน ตามที่ต้องการ แจ้วฯ ว่าสินค้าถึงหน้างาน แล้ว เราถ่ายรูป ส่งให้ ลูกค้า ฯ และ ผู้รับเหมาฯ