ไม้คานรองเทเลอร์ ลากเรือ ลากเจ็ทสกี

ด้วยความนิยม ในการใช้รถเทเลอร์สำหรับการลากของ ลากเรือ ลากเจ็ทสกี มากขึ้นทุกวัน ทำให้รถปิคอัพ และ รถ ppv และ suv ทำหัวลาก และ ทำที่ลากเทเลอร์ หัวบอล ปากนกแก้ว เพื่อใช้งานและ ต้องมีการซ่อมบำรุงรักษา ในส่วนหนึ่งของพาร์ท ที่จำเป็นไม่น้อยกว่าคือ คานรองน้ำหนักที่ติดกับตัวเรือ หรือตัวเจ็ทสกี ที่ใช้ไม้ทำแล้วหุ้มด้วยกำมะหยี่ นั้นต้องมีการใช้งานและรับน้ำหนัก ตลอดจนจอดตากแดด ตากฝน ทำให้อายุการใช้งานสั้นลง และต้องมีการซ่อมบำรุงและ เปลี่ยนแปลง ตลอด ส่วนใหญ่ ช่างฯจะคำนึงถึงความแข็งแรงและทนทานจึงนิยมใช้ไม้เนื้อแช็งที่ทนทาน ได้แก่ไม้เต็ง ไม้แดง การผ่านน้ำและ การตากแดด ตากฝน หลักการใช้งานไม่ต้องทำการบำรุงรักษา แค่ให้ปล่อยให้ น้ำระเหยไปเอง และเมื่อมีการเสียหาย ผุก็สามารถถอดน๊อตและทำการซื้อไม้ใหม่โดยวัดให้มีขนาดเท่ากับของเดิม และ เพียงใช้แค่ เลื่อยกับสว่าน ก็สามารถทำการซ่อมได้แล้ว และขนาดหน้าไม้ที่นิยม รับนำ้หนัก นั้น 

ส่วนใหญ่ จะออกแบบมาตั้งแต่ การผลิตเพราะขนาดของเรือ และ เจ็ทสกี ไ่ม่เท่ากัน แต่ที่นิยม หนาไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้งานตั้งแต่ ขนาด 2''x4'' 3''x4'' 1 1/2''x5'' 1 1/2''x6'' ก่อนนำไปหุ้มผ้าสักกะหราดต่อไป กรรมวิธีการไสปรับให้ได้หน้าไม้เท่ากันตลอด https://www.youtube.com/watch?v=hARjR2Mu3oQ