ไม้อัดยาง  ใช้งานอะไรได้บ้าง ?

ไม้อัดยาง  ใช้งานอะไรได้บ้าง ? ทำไม ? ต้องใช้ งานไม้อัดยาง

    ราคาไม่แพง ได้ขึั้นชื่อว่า ไม้อัดมีิคุณสมบัติ ถูก และ ทน แถมยัง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลายงาน หลายครั้ง แก้งานแล้วไปไปใช้ได้หลาย ครั้งแล้วแต่ ช่าง จะตัด และ ต่อ นำไปกัน ทำฉากหลัง ทำฉาก ทำพื้น ทำผนัง ทำฝ้า ทำลัง

ทำกล่อง ทำพาเลท ทำฉากกัน ทำชั้นวางของ การทำงานก็ง่ายแสนง่าย เพียงมีแค่เลื่อย + ตะปู หรือ สกรู ก็สามารถทำได้งาน ใช้เสร็จไม่นานก็สามารถ รื้อเก็บและนำกลับมาใช้ใหม่ได้ หรือจะนำไปแปลง เป็นงานอย่างอื่นๆ

1. ไม้อัดยาง ทำชั้นวางของ ขนาด 15 - 20 มม. ซอยชั้นทำ ราคาถูกปรับเปลี่ยนได้ ขนาด ไมัอัด 1 แผ่น กว้าง 4 x 8 ฟุต หรือ ขนาด 1.20 x 2.40 ม. ราคาหลักร้อย ทำชั้นวางของได้อย่างมาก ต้องการชั้น DIY ต้องชั้นพื้นไม้อัด

   ส่วนไม้อัดที่มีขนาดบาง กว่า ก็สามารถใช้ได้ สำหรับวาง ชิ้นงาน หรือ สินค้า ขนาดเบา ส่วน ความหนา ก็สามารถวางสินค้าหนักได้ การออกแบบ ของช่าง

2. งานไม้อัดยางทำ backdrop งานป้ายโฆษณา งานป้ายหลังเวทีชั่วคราว งานไม้อัดบอร์ด 4- 10 มม. กันทำผนัง งานกรุไม้อัด ใช้งานครั้งเดียว หรือ ใช้งานไม่กี่ครั้ง จนถึง งานถาวร ก็สามารถใช้ ไม้อัดยางได้เช่นกัน  

งานทำป้ายบิวบอร์ดส่วนใหญ่ งานทำ backdrop งานผนัง ช่างจะนำไม้อัด บาง และ ทำตัวซอยโครงห่าง 60 x 120 ซม.ยึดและล๊อคด้วย ไม้โครงขนาด 1'' x 2'' หรือ ไม้โครง 1 1/2'' x 3''


3. งานไม้อัดยาง ปูพื้นผนังรถตู้ รถกะบะบรรทุกสินค้า งานกรุไม้อัดยาง รอบคัน เพื่อปัองกันสินค้าที่จัดส่ง เสียหาย เพราะ คุณสมบัติของ ไม้อัดยาง นั้น ทนๆ ใช้นาน ซ่อมง่าย และสามารถทำเอง ซ่อมแซมได้ ด้วยตนเอง

แถมยังราคาไม่แพง ซึ่งเหมาะกับ งานขนส่ง โดยนำ ไม้อัดยางกรุด้านใน อาจจะยึดด้วย สกรู หรือ ยึดด้วย ลูกรีเวท ขนาดไม้อัดยางที่นิยมใช้ 8 - 10 มม.

4. งานไม้อัดยาง ปูพื้นกะบะ ต้องการความคงทนของพื้นเหล็กหลังกระบะ  และ ความเสียหายสินค้าที่วางไว้ด้ายหลังรถกระบะ ไม้อัดยางตัดให้ได้ขนาดรูปกระบะหลัง โดยส่วนใหญ่ นิยมใช้ขนาด ไม้อัดยาง 15 มม.

    ใช้จำนวน 2 แผ่น / กระบะคัน เพราะ ไม้อัดทั่วไป มีขนาด 1.2 x 2.4 ม. ถ้าใช้แผ่นเดียวก็จะขาดด้านความยาวเล็กน้อย เพราะกระบะรถทั่วๆไป กว้างอยู่ที่ 1.4 - 1.7 ม. การวางด้วยไม้อัดนั้นสามารถทำการลากสินค้า

    หรือกล่องได้เพราะไม้อัดเรียบและ ลื่น ทำให้สามารถทุนแรงในการยก และทำให้ยึดอายุการใช้งานของพื้นกะบะได้อีกจึงเป็นที่นิยมใช้เป็นพื้นไม่ว่าจะกระบะ หรือ 4 ล้อเล็ก

 

5. งานไม้อัดยาง ปูพื้นเวที ทำกิจกรรมที่ต้องการรับน้ำหนักสูง และต้องการ ความคงทนราคาไม่แพง เป็นที่นิยมที่ทำการปูด้วยไม้อัดยางขนาดความหนา 20 มม. โดย ทำการ ซอยโครงเหล็ก ถี่หน่อยเพื่อ ให้รับนำ้หนัก

    หรือ กิจกรรมที่ทำ เพราะทั้งจำนวนคนที่ขึ้นไปอยู่บนเวที อาจจะมีการกระโดด การวิ่ง การเคลื่อนที่ของบุคคลระหว่างทำกิจกรรมด้วยกัน ดังนั้นต้องการมีการใช้ขนาดหนา และ ทำโครงกระดูกซอย ขนาด 30 x 30 ซม.

    ถ้าต้องการ ประหยัด ก็แบ่งไม้อัด เป็น 30 x 40 ซม. ก็จะประหยัดลงตัวในการแบบ ทั้งเหล็ก และ ขนาดไม้อัด

 

6. งานไม้อัดยาง ปูพื้นเวที ทำกิจกรรมที่ต้องการรับน้ำหนักปานกลาง และต้องการ ความคงทนราคาไม่แพง เป็นที่นิยมที่ทำการปูด้วยไม้อัดยางขนาดความหนา 15 มม. โดย ทำการ ซอยโครงเหล็ก ถี่ปานกลาง เพื่อ ให้รับนำ้หนัก

    หรือ กิจกรรมที่ทำ เพราะทั้งจำนวนคนที่ขึ้นไปอยู่บนเวที อาจจะมีการยื่น นั่ง เดิน การเคลื่อนที่ของบุคคลระหว่างทำกิจกรรมด้วยกัน ดังนั้นต้องการมีการใช้ขนาดหนาปานกลาง  และ ถ้าต้องการ ประหยัด ก็แบ่งไม้อัด เป็น 30 x 40 ซม.

    ก็จะประหยัดลงตัวในการแบบ ทั้งเหล็ก และ ขนาดไม้อัด

7. ไม้อัดยาง ทำไม้ปูเตียง ไม้กระดานทำเตียง 8 - 15 มม. หน้าแดง ไส้แน่น เหมาะสำหรับทำเตียง ปูเตียง แข็งแรง ใช้ทน งานเตียงเหล็กพับ หรือ งานเตียงไม้ ก็ใช้ได้

    งานไม้อัดยาง ปูพื้นเตียง หรือ ทำรองพื้นไม้กระดานพื้นเตียง โดยส่วนใหญ่ นิยมใช้ขนาด ไม้อัดยาง 8 -10 มม. ใช้จำนวน 1 - 2 แผ่น / เตียง 1 เตียง เพราะอยู่ที่ ความกว้างของ ขนาด เตียง เช่น เตียง 3.5 ฟุต หรือ 6 ฟุต

    เพราะ ไม้อัดทั่วไป มีขนาด 1.2 x 2.4 ม. ส่วนความยาว ไม่มีปัญหาเพราะ ความยาวขนาดไม้อัดเกินความยาว สามารถตัดออกได้อยู่ สำหรับเตียง พับ งานเตียงพยาบาลก็ เช่นกัน เพราะคุณสมบัิติของไม้อัด ราคาไม่แพง

    แถมยังทน และ สามารถแก้ไข ซ่อมแซมได้ จึงเป็นที่นิยม