หิน ทราย ลูกรัง

ทรายหยาบ เป็นทรายเม็ดใหญ่ ใช้เป็นส่วนผสมของปูน คอนกรีต ที่ต้องการสเตร็งกำลังสูง  เช่น ผสมเทต้อหม้อ  ผสมเทโครงสร้าง ผสมเทพื้น อาคารที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  ฐานราก รวมถึง ก่อฉาบ เป็นต้น ลูกค้าทรายหยาบของบริษัทฯ มีตั้งแต่นำไปสร้างตามบ้านเรือนทั่วไป ขายตามร้านวัสดุ ก่อสร้าง  สร้างคอนโด ตึกสูง  กรุงเทพ สมุทรปราการทรายหยาบ ทรายละเอียด ทราบถม  คุณภาพดี มีบริการ รถดรัม 4 ล้อ - 6 ล้อ - 10 ล้อทรายหยาบ ทรายละเอียด บรรจุถุง ๆ ละ ประมาณ 35 กิโล พร้อม ถังเย็บปากถุง ปัองกัน หก ตกรั่วไหล สามารถ จัดขึ้นพาเลท ป้องกันหกหล่นได้หินหนึ่ง หินเกร็ด หินคลุก คุณภาพดี มีบริการ รถดรัม 4 ล้อ - 6 ล้อ - 10 ล้อหินหนึ่ง หินคลุก หินเกร็ด บรรจุถุง ๆ ละ ประมาณ 35 กิโล พร้อม ถังเย็บปากถุง ปัองกัน หก ตกรั่วไหล