ประตูไม้อัดกันน้ำ นอกไซด์ งานสั่งผลิต

ประตูไม้อัดยางนอกไซด์ ประตูไม้อัดบานสั่งทำ

1. ประตูไม้อัดกันน้ำ 70 ซม. x 1.80 ม.x ความหนา 3.5 ซม. กันน้ำ (กันละอองน้ำ)

2. ดูแบบว่าแบบที่ได้มาต้องการ ว่าจะลดขนาด 55 ซม. x1.80 ม.x ความหนา 3.5 ซม.

3. วาดเส้น เขียนลาย บนบานประตูไม้อัดกันน้ำ ด้านยาว จาก 70 ซม. เหลือ 55 ซม. 

4. ใช้เครื่องตัดด้วยเครื่องมือ เลื่อยวงเดือน 7นิ้ว ใบหน้า 3 มม. ตัดขาด (ต้องใช้วงเดือนเพราะรอบสูง ตัดไม้ออกมาเรียบเนียนไม่มีเสี้ยน)5. เก็บงานด้วย ใช้สิวมือ เก็บความเรียบร้อยอีกครั้ง ตัดเเกนไม้ยางที่เหลือ และ เลาะกาวเก่าที่ติดอยู่ด้านข้างออกให้หมด6. ใช้ไม้ยางขนาด 1"x2" มาไสปรับเรียบให้ได้ขนาด เท่ากัน พอดีช่องว่าง เพ่ิมความ

7. ติดกาว อย่างดีชนิดกันน้ำ


8. ใช้ไม้ ประกบ กันรอย แล้ว ใช้ C แคมป์ ยึดให้แน่น 3 ด้าน บน กลาง ล่าง

9. รอให้กาว แห้ง ถอด C แคมป์

10. นำประตูไม้อัดยางบานสั่งผลิต ทำปรับไสเรียบด้วย เครื่องชิดอีกครั้งก่อนทำการจัดส่ง

สามารถชมได้ที่ https://youtu.be/P6UYqDSB3hw เราก็มีเห็นบรรยากาศการทำงาน และ เห็นการผลิตของเรา
..................................