เสายูคา ใช้ทำอะไร ? มีกี่ขนาด ? ใช้งานอะไร?

ไม้เสายูคา เป็น ไม้ก่อสร้าง ชนิดหนึ่ง ที่มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย ด้วยคุณสมบัติที่ของเนื้อยูคานั้น ความแข็งแรงทนทานระดับหนึ่ง 
ทนแดดทนฝนระดับหนึ่ง เป็นไม้เศรษฐกิจที่ รัฐบาล และ หน่วยงานของรัฐ สนับสนุน ในการปลูก จนถึง บริษัท เอกชล อย่าง 
ดับเบิ้บเอ  SCG  ที่สนับสนุนในการปลูก เพื่อทำเยื่อกระดาษ จึงส่งผลให้เกิด เกษตรกร จำนวนมาก จนมีปริมาณ ใช้ได้อย่างต่อเนื่อง 
ของไม้ยูคา ไม้เสายูคา หรือ ไม้ยูคาลิปตัส ลักษณะเด่น ปลูกง่าย โตไว ทนแล้งได้ดี เมื่อมีจำนวนในการปลูก ทำให้มีปริมาตร 
ในตลาดมากเพียงพอต่อความต้องการ และ ปลูกได้ครั้่งเดียว แต่ตัดได้หลายครั้ง และไม่ต้องดูแลรักษามากมาย เมื่อมีปริมาณที่เหลือ
จากการนำไปใช้ทำเยื้อกระดาษ  เมื่อหลายสิบปีเกษตรกรนิยม ปลูกเสาสน แต่เนื่องจากโตช้า หลายปีที่ผ่านมาเสาสนหายยากขึ้น 
เพราะหันมานิยมมาปลูก ไม้ยูคาแทน 

เมื่อมีจำนวนมากระดับหนึ่ง ก็ทำให้ผู้คนนำมาประยุกต์ใช้หลายลักษณะงานด้วยกัน ประโยชน์ของไม้ยูคามี มาก ตั้งแต่นำมาสร้างแคมป์คนงาน
และ ที่พักอาศัยชั่วคราว นำมาเป็นงานหมวดเกษตรกร ไม้ค้ำยัน ทำคอกสัตว์ รั้วต่างๆ ทำค้างปลูกผัก ทำเสาค้ำยันในไม้ล้อม หมวดงาน 
ก่อสร้าง ทำนั่งร้านได้ ทำเสาเข็มใต้ดิน ทำเขื่อนเข็มไม้กันดินสไลด์ ทำไม้ตีล๊อคแบบเทคาน ตีล๊อคเเบบเสา งานทำรั้วม่านบังตาในงานก่อสร้าง 
หมวดงานป้ายโฆษณา ทำสมอบกยึดป้ายกองโจร ป้ายตามริมถนน ทำคานป้ายโฆษณา ส่วนน้อยบางคนจะนำไม้ยูคามาอาบน้ำยา
ซึ่งจะยืดอายุการใช้งานของไม้ยูคาได้ เสาเข็มยูคา ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีขนาดหน้าตั้งแต่ 2’’ – 6’’ ความยาวทั่วๆไป 3.00 - 6.00 เมตร    
ส่วนหน้าใหญ่มาผ่าเป็นไม้หน้าใหญ่ พื้นไม้  ไม้ฝา ไม้แบบ ต่อไม้งานตกแต่ง นั้น เป็นส่วนน้อยมาก เนื่องจากไม้ยูคา เวลาแห้ง หลังจาก 
ตัดลักษณะ เสี้ยนไม้ ไม่มีลายไม้ และ หน้าไม้เมื่อแห้งจะแตกตามยาว รอยแตกวิ่งเป็นทางยาวแม้จะมีการติดล๊อคหัวไม้ก็ตาม และ 
ไม้บิดง่ายไม่ต้องจึีงเป็นที่นิยมขายเป็นลำๆ หรือเป็นต้นๆ  และความยาว ระดับ 3.00 เมตรเป็นที่นิยม เพราะการตัดและการขนส่ง 
ไม่ลำบากมากถ้าไม้ต้นใหญ่ ลำและความยาวก็ใหญ่ไม่สะดวกในการขนส่ง

สุดท้ายหลังจากการใช้งาน ก็เป็น ไม้ฟืน ลักษณะไม้ดี ของไม้ยูคา อยู่ที่นิยม ถ้าต้องการเป็นไม้ค้ำยัน เป็นไม้ก่อสร้าง ต้องใหม่สด 
ต้องลำตรง ไม่มีตาหรือกิ่งย่อย ลักษณะดูไม้ที่ เเห้ง ดูจากผิวของเปลือกยูคายังไม่ลอก ดูได้จากหน้าตัดของยูคา ไม่แตก ลำต้นสีเขียวสด
 น้ำหนักมาก เพราะยังไม่เเห้ง เวลาตีตะปูตีแล้วติดไม่ยูคาไม่แตกง่ายเวลาตีตะปู
               ขนาดความยาวที่นิยมไม้เสายูคา 3 เมตร ขนาด 2'' -2.5'' เป็นไม้ค้ำยันโครงป้ายโฆษณา

 


    ขนาดความยาวที่นิยมไม้เสายูคา 3 เมตร  หน้าไม้ที่ใช้ก็มี 2.5''- 3" ทำไม้ตียึดโครงแบบคาน แบบเสาคอนกรีต          ขนาดความยาวที่นิยมไม้เสายูคา 3 เมตร  หน้าไม้ที่ใช้ก็มี 2.5''- 3" ทำไม้ค้ำยัน ไม้ล้อมทั่วไป


 

 ขนาดความยาว 3.00 - 4.00 เมตร ก็นิยม 3'' 4''  ทำไม้ค้ำยันท้องคาน หรือ ทำกระทงตัว T ค้ำยันคาน หรือ พื้นชั้นสอง

 

 


ขนาดความยาว 5.00 เมตร ก็ นิยม 4'' - 5'' นิยมกดทำดินกันไหล กันปลิ้น อาจจะใช้ถึงความยาว 6.00 เมตรกดตรงๆถี่ๆ

ขนาดความยาว 6.00 เมตร ก็นิยม 5''-6''  นิยมทำเข็มรับน้ำหนักสูง อาจจะก็ทำเป็นตะแกรง รับปั้นจัน แม๊คโครในการทำกำแพงกันดินไหล