งาน ผลิต วงกบ ประตู หน้าต่าง

วงกบไม้แท้ บานเปิด บางกระทุ้ง บานบังใบ

ขั้นตอนการทำ วงกบไม้

1. คัดไม้ และ เตรียมไม้ ให้ได้ขนาดตามต้องการ ไม้วงกบส่วนใหญ่ขนาด 2''x4''หรือ 5.0x10.1 ซม.สามารถใช้ขนาดที่หนากว่าแต่ถ้าขนาดที่บางกว่าไม่เป็นที่นิยมเพราะจะไม้ที่ออกมาจะบิดและ ไม่สวย  ส่วนความยาวนั้นอยู่ที่ ขนาดต้องการ ยาวทั่วไป ถ้าเป็นหน้าต่างช่องแสง ก็ มีความสูงตั้งแต่ 0.50-2.00 เมตร แต่สาระสำคัญอยู่ที่ต้องเลือกไม่ยาวต้องบวกทุกๆ ความยาวเกิน 10 ซม.ที่สำคัญไม้ที่นำมาผลิตต้องตรงไม่บิดเบี้่ยว ถ้าไม่มีก็สามารถนำไม้หน้าใหญ่และความยาว นำมาผ่าและตัดให้ได้ขนาด

2. นำไม้ที่ได้ดังกล่าว นำเขาเครื่องชิด https://youtu.be/AV5e9vLDV4Y เพื่อ ทำให้ไม้หน้ากว้าง และหน้าที่หนา ให้มีความเรียบ และให้ได้ฉากมากที่สุด 

3. นำไม้ที่ทำวงกบ มาเขาเครื่องไส https://youtu.be/5bvYjIX7bzQ อีก 2 หน้าที่เหลือ โดย ให้ได้ขนาด ของหน้าไม่ ไม่ต่ำกว่า 4.00 ซมและ 8.9 ซม.

4. วาดเส้นเขียนลายลงไม้ให้มีมุม 45 องศา 

5. เจาะรูเหลี่ยมด้วยสว่านเจาะ เพ่ิมความแข็งแรงในการประกอบวงกบ นำหัวไม้วงกบเข้าเครื่องเจาะ https://youtu.be/I_08r_-yaiA ด้วยสว่านเหลื่ยมขนาด 0.5"x 1.5" หรือ 10 ซม.x38ซม

6. ตัดไม้วงกบด้วยเลื่อย ตัดองศา45 ทั้งตัวขวาง และ ตัวตั้งให้ได้ตามองศา

7. ไม้ขาวงกบด้านขาว หรือ ด้านยาว นำเขาเครื่องแถวตีเดื่อย https://youtu.be/V2EXOv6lop0  ขนาด 0.5"x 1.5" หรือ 10 ซม.x38ซม และ ตีร่องหลังไม้วงกบ8. เข้าเครื่อง เพลาตั้งตีบังใบ https://youtu.be/e8IiMQqwY3A ประตู ขนาด 38 มม x 10 มม. ส่วน บังใบหน้าต่า 33 มม x 10 มม.


9. ผิวไม้ขาวงกบ ด้วยกบไสไม้ https://youtu.be/gNe4g6FXxUo 3 ด้าน หน้าที่ใช้งาน เก็บความเรียบร้อยสุดท้าย ไม้วงกบมีความเรียบเนียน ก่อน ประกอบ หรือ รัดเป็นชุด พร้อมจัดส่ง