งานสั่งผลิต วงกบ ประตู หน้าต่าง

งานวงกบ บานเปิด งานวงกบไม้เเท้ งานไม้เต็ง งานไม้แคมปัส 

ขั้นตอนการผลิต วงกบบานเปิด 

1. เราใช้ไม้ดิบ อย่างน้อย ขนาด 2"x4" ส่วนขนาดความยาว ขนาดตามที่ลูกค้าต้องการ ในการทำวงกบนั้น เราจะนำไม้ดิบ มาลดขนาดหน้าไม้ โดยการผ่าให้ได้ขนาดไม้ 2"x4" และ ตัดให้ได้ความยาว ของวงกบ เช่น ต้องการความสูงของ วงกบ ขนาด 2.00 ม.ก็ต้องใช้ไม้มีความยาว 2.10 ม. ( บวก 10 ซม.เสมอ อย่างเป็นอย่างน้อย )

 

2. นำไม้ดิบที่ได้ขนาด มาทำการ ไสปรับ ให้ได้ความเรียบของไม้ 1 หน้า กว้าง 1 หน้า และ ชิดด้านข้างอีกหนึ่งหน้า ด้วย เครื่องชิดไม้ จากนั้น ก็นำเขาเครื่องไสหน้าเดียวปรับ ให้ได้ความหนา 4.00 ซม x 8.80 ซม. (แต่ค่า บวก ได้ 2 มม 4.2 ซม และ 8.8 - 9.1 ซม.) 

3. ทำการวาดเส้น 45 องศา ตัด หัว 45 องศา 

4 เฉพาะ วงกบตัวขวาง จะนำเข้าเครืองเจาะเดือด ขนาด 0.5'' x 1.5'' 

5. เฉพาะ วงกบตัวตั้ง จะนำเข้าเครื่องแถวทำการผ่าเดือย ให้ได้ขนาด 0.5'' x 1.5'' เครื่องจาะ

6. นำไม้วงกบตัวตั้ง เข้าเครื่อง ตีบังใบ 10 x 38 ซม.

7. ทำการผิวไม้ให้ได้รีบ ด้วยกบไสไม้

8. สุดท้าย... ประกอบหรือทำการเก็บ