ไม้โครง

ไม้โครง

ไม้โครงเป็นไม้สำหรับขื้นโครง ทำเฟอร์นิเจอร์ บิลด์อิน หรืองานขื้นโครงเป็นหลัก มีหน้าที่เป็นโครงสร้างเพื่อให้เกิดความแข็งแรง ก่อนทำแผงข้างหรือแผงบาน งานผนังกรุผนังไม้อัด หรือผนังต่างๆ ส่วนเนื้อไม้ก็จะมีหลากหลายแบบแตกต่างกันออกไป

-ไม้เต็ง
-ไม้ยาง
-ไม้ยางก่อสรา้ง
-ไม้จ๊อยสนอเมริกา
-ไม้จ๊อยสัก
-ไม้จ๊อย เบญจพรรณ
ส่วนขนาดทั่วไปจะมีตั้งแต่ง 1*2*2.50 ม.

ความแข็งแรงและราคาก็จะแตกต่างกันออกไปเพราะมีทั้ง ไม้เนื้อเดียวกัน และไม้ต่อรวมกัน หรือจ๊อย
ขื้นอยู่กับความชอบและความสดวกในการใช้งานของลูกค้าด้วย  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …


  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …