เฌอร่าบอร์ด ( ฝ้า ผนัง พื้น แผ่นรองปรับระดับ)

แผ่นฝ้า เฌอร่า บอร์ด

แผ่นฝ้าที่ทนทานสำหรับงานฝ้าภายใน ภายนอก รวมทั้ง ห้องหรือ พื้นที่ๆ มีความชื้น สูง เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ โรงจอดรถ ชายคา ฯลฯ

คุณสมบัติ เนื้อวัสดุเหนียว แข็งเเกร่ง ไม่เปราะ ไม่แตกร้าว ปราศจากใยหิน พร้อมคุณสมบัติ ทนชื้น สามารถดังโครงได้ตามรูปทรง เหมาะ

การกรุฝ้าทุกพื้นที่ ทั้งภายในและภายนอก

ขอบตรง สีธรรมชาติ ขนาด หนา 0.40 ซม กว้าง 120 ซม ยาว 240 ซม นน. 18.03 กก./แผ่น จน. 0.35 แผ่น/ตร.ม พื้นที่ใช้ภายใน และนอก

ขอบตรง สีธรรมชาติ ขนาด หนา 0.60 ซม กว้าง 120 ซม ยาว 240 ซม นน. 27.04 กก./แผ่น จน. 0.35 แผ่น/ตร.ม พื้นที่ใช้ภายใน และนอกแผ่นผนัง เฌอร่า บอร์ด

แผ่นผนัง ที่ทนทานสำหรับงาน ภายใน ภายนอก รวมทั้ง ห้อง สตูดิโอ shopขายสินค้า เพราะทนแรงกระแทก ทนไฟตาม มอก.

จึงนิยมใช้งานในโรงแรม โรงพยาบาล งานรีสอร์ท ที่ต้องการติดตั้งง่าย ตัดเจาะ เก็บงาน หาซื้อสินค้าง่าย มีความทนชื้นสูง เช่น

ห้องครัว ห้องน้ำ โรงจอดรถ ชายคาคุณสมบัติ เนื้อวัสดุเหนียว แข็งเเกร่ง ไม่เปราะ ไม่แตกร้าว ปราศจากใยหิน งานบ้าน งานออฟฟิต

งานโรงงาน งานโกดัง


ขอบตรง สีธรรมชาติ ขนาด หนา 0.8 ซม กว้าง 120 ซม ยาว 240 ซม นน. 36.05 กก./แผ่น จน. 0.35 แผ่น/ตร.ม พื้นที่ใช้ภายใน และนอก

ขอบตรง สีธรรมชาติ ขนาด หนา 1.0 ซม กว้าง 120 ซม ยาว 240 ซม นน. 45.06 กก./แผ่น จน. 0.35 แผ่น/ตร.ม พื้นที่ใช้ภายใน และนอก

ขอบตรง สีธรรมชาติ ขนาด หนา 1.2 ซม กว้าง 120 ซม ยาว 240 ซม นน. 54.08 กก./แผ่น จน. 0.35 แผ่น/ตร.ม พื้นที่ใช้ภายใน และนอก

 

แผ่นพื้น เฌอร่า บอร์ด

แผ่นพื้น ที่ทนทานสำหรับงาน ภายใน ภายนอก รวมทั้ง ห้อง สตูดิโอ shop ขายสินค้า เพราะทนแรงกระแทก ทนไฟตาม มอก.

จึงนิยมใช้งานในโรงแรม โรงพยาบาล งานพื้นรีสอร์ท ที่ต้องการติดตั้งง่าย ตัดเจาะ เก็บงาน หาซื้อสินค้าง่าย มีความทนชื้นสูง เช่น

ห้องครัว ห้องน้ำ โรงจอดรถ ชายคา คุณสมบัติ เนื้อวัสดุเหนียว แข็งเเกร่ง ไม่เปราะ ไม่แตกร้าว ปราศจากใยหินและยังสามารถทำเป็นแผ่นรองพื้นปรับ

ระดับก่อนปูวัสดุปิดผิว

ขอบตรง สีธรรมชาติ ขนาด หนา 1.5ซม กว้าง 120 ซม ยาว 240 ซม นน. 66.27 กก./แผ่น จน. 0.35 แผ่น/ตร.ม พื้นที่ใช้ภายใน และนอก

ขอบตรง สีธรรมชาติ ขนาด หนา 1.8 ซม กว้าง 120 ซม ยาว 240 ซม นน. 79.52 กก./แผ่น จน. 0.35 แผ่น/ตร.ม พื้นที่ใช้ภายใน และนอก

ขอบตรง สีธรรมชาติ ขนาด หนา 2.0 ซม กว้าง 120 ซม ยาว 240 ซม นน. 88.36 กก./แผ่น จน. 0.35 แผ่น/ตร.ม พื้นที่ใช้ภายใน และนอก

 

 

 


 • เฌอร่าบอร์ด 4 มม.jpg
  เฌอร่า แผ่นฝ้า 4 มม ที่ทนทานสำหรับงานฝ้าภายใน ภายนอก รวมทั้ง ห้อง หรือ พื้นที่ๆ มีความชื้น สูง เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ โรงจอดรถ ชายคา ฯลฯ คุณสมบัติ เนื้อวัสดุเหนียว แข็งเเกร่ง ไม่เปร...
  ฿116

 • เฌอร่าบอร์ด 6 มม.jpg
  เฌอร่าแผ่นฝ้า ขนาด 6 มม ที่ทนทานสำหรับงานฝ้าภายใน ภายนอก รวมทั้ง ห้อง หรือ พื้นที่ๆ มีความชื้น สูง เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ โรงจอดรถ ชายคา ฯลฯคุณสมบัติ เนื้อวัสดุเหนียว แข็งเเกร่ง ไม่...
  ฿190

 • เฌอร่าบอร์ด 8 มม.jpg
  เฌอร่า แผ่นฝ้า ขนาด 8 มม นิยมให้ กับ หลังคา ยางมะตอย ที่ทนทานสำหรับงานฝ้า ภายใน ภายนอก งาน ห้อง สตูดิโอ shopขายสินค้า เพราะทนแรงกระแทก ทนไฟตาม มอก. รวมทั้ง พื้นที่ๆ มีความชื้น สูง ...
  ฿265

 • เฌอร่บอร์ด 10 มม.jpg
  เฌอร่า ผนัง ขนาด 10 มม นิยมให้ กับ หลังคา ยางมะตอย ที่ทนทานสำหรับงานฝ้า ภายใน ภายนอก งาน ห้อง สตูดิโอ shopขายสินค้า เพราะทนแรงกระแทก ทนไฟตาม มอก. รวมทั้ง พื้นที่ๆ มีความชื้น สูง เช...
  ฿330

 • เฌอร่บอร์ด 12 มม.jpg
  เฌอร่า ผนัง ขนาด 12 มม นิยมให้ กับ หลังคา ยางมะตอย ที่ทนทานสำหรับงานฝ้า ภายใน ภายนอก งาน ห้อง สตูดิโอ shop ขายสินค้าเพราะทนแรงกระแทก ทนไฟตาม มอก. รวมทั้ง พื้นที่ๆ มีความชื้น สูง เช...
  ฿285

 • เฌอร่บอร์ด 15 มม.jpg
  แผ่นพื้น เฌอร่า บอร์ด 15 มม แผ่นพื้น ที่ทนทานสำหรับงาน ภายใน ภายนอก รวมทั้ง ห้อง สตูดิโอ shop ขายสินค้า เพราะทนแรงกระแทก ทนไฟตาม มอก.จึงนิยมใช้งานในโรงแรม โรงพยาบาล งานพื้นรีสอร์ท ...
  ฿542

 • เฌอร่บอร์ด 18 มม.jpg
  แผ่นพื้น เฌอร่า บอร์ด 18 มม. แผ่นพื้น ที่ทนทานสำหรับงาน ภายใน ภายนอก รวมทั้ง ห้อง สตูดิโอ shop ขายสินค้า เพราะทนแรงกระแทก ทนไฟตาม มอก.จึงนิยมใช้งานในโรงแรม โรงพยาบาล งานพื้นรีสอร์ท...
  ฿0

 • เฌอร่บอร์ด 20มม.jpg
  แผ่นพื้น เฌอร่า บอร์ด 20 มม. แผ่นพื้น ที่ทนทานสำหรับงาน ภายใน ภายนอก รวมทั้ง ห้อง สตูดิโอ shop ขายสินค้า เพราะทนแรงกระแทก ทนไฟตาม มอก.จึงนิยมใช้งานในโรงแรม โรงพยาบาล งานพื้นรีสอร์ท...
  ฿740