ฝ้าระบายอากาศ เฌอร่า

ฝ้าระบายอากาศ เฌอร่า

แผ่นฝ้าระบายอากาศ เฌอร่า บอร์ด สำหรับงานฝ้าภายนอกทนแดด ทนฝน ไม่เปื่อยยุ่ย ช่วยถ่ายเทความร้อนภายใต้หลังคาผ่านทางร่องระบายอากาศ
จึงช่วยอุณหภูมิภายในบ้านให้เย็นลง และช่วยประหยัดพลังงาน (เมือเทียบกับ บ้านที่ไม่มี ช่่องระบายอากาศ)

  • ทนทุกสภาวะอากาศ
  • ทนต่อแผ่นดินไหว
  • ทนน้ำ ทนชื้น
  • ปลวกไม่กิน
  • ติดตั้งง่าย
  • ไม่เปราะแตกง่าย
  • ติดตั้งรวดเร็ว 

โมเดิร์น สีธรรมชาติ ขนาด หนา 0.32 ซม กว้าง60 ซม ยาว 120 ซม นน. 3.52 กก./แผ่น จน. 1.39 แผ่น/ตร.ม ฝ้าชายคาภายนอก
โมเดิร์น สีธรรมชาติ ขนาด หนา 0.40 ซม กว้าง60 ซม ยาว 120 ซม นน. 4.41 กก./แผ่น จน. 1.39 แผ่น/ตร.ม ฝ้าชายคาภายนอก
คลาสสิค สีธรรมชาติ ขนาด หนา 0.32 ซม กว้าง60 ซม ยาว 120 ซม นน. 3.52 กก./แผ่น จน. 1.39 แผ่น/ตร.ม ฝ้าชายคาภายนอก
คลาสสิค สีธรรมชาติ ขนาด หนา 0.40 ซม กว้าง60 ซม ยาว 120 ซม นน. 4.41 กก./แผ่น จน. 1.39 แผ่น/ตร.ม ฝ้าชายคาภายนอก
ลายสักเว้นร่อง สีธรรมชาติ ขนาด หนา 0.40 ซม กว้าง60 ซม ยาว 120 ซม นน. 4.01 กก./แผ่น จน. 1.39 แผ่น/ตร.ม ฝ้าชายคาภายนอก
เรียบเว้นร่อง 3" สีธรรมชาติ ขนาด หนา 0.40 ซม กว้าง60 ซม ยาว 120 ซม นน. 4.25 กก./แผ่น จน. 1.39 แผ่น/ตร.ม ฝ้าชายคาภายนอก