ไม้เชิงชาย เฌอร่า

ไม้เชิงชาย เฌอร่า 


ไม้เชิงชาย เฌอร่า รุ่นวันพลัส

รุ่นวันพลัส ผิวเรียบ สีธรรมชาติ หนา 1.6 ซม กว้าง 23.5 ซม. ยาว 300 ซม น้ำหนัก 15.29 กก./แผ่น
รุ่นวันพลัส ผิวเรียบ สีธรรมชาติ หนา 1.6 ซม กว้าง 23.5 ซม. ยาว 400 ซม น้ำหนัก 20.39 กก./แผ่น
รุ่นวันพลัส ผิวเรียบ สีธรรมชาติ หนา 2.2 ซม กว้าง 23.5 ซม. ยาว 300 ซม น้ำหนัก 21.33 กก./แผ่น
รุ่นวันพลัส ผิวเรียบ สีธรรมชาติ หนา 2.2 ซม กว้าง 23.5 ซม. ยาว 400 ซม น้ำหนัก 28.45 กก./แผ่น

รุ่นวันพลัส ผิวเรียบ สีแดงมะฮอกกานี หนา 2.2 ซม กว้าง 23.5 ซม. ยาว 300 ซม น้ำหนัก 21.33 กก./แผ่น
รุ่นวันพลัส ผิวเรียบ สีแดงมะฮอกกานี หนา 2.2 ซม กว้าง 23.5 ซม. ยาว 400 ซม น้ำหนัก 28.45 กก./แผ่น