ยิปซั่มติดฟอยล์กันความร้อน 9 มิล

ยิปซั่ม 9 มิล ขอบลาด ติดฟอยล์
ยิปซั่มขอบลาด9มิล กันร้อน