วีว่าบอร์ด vivaboard

วีว่าบอร์ด 
ต้นแบบวู้ดซีเมนต์บอร์ดคุณภาพ ของไทย วีว่าบอร์ด คือ วู้ดซีเมนต์บอร์ด ผลิตโดยการนำไม้ปลูกโตเร็วมาสกัดย่อยเป็นชิ้นเล็กละเอียด ผสมซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ให้เป็นเนื้อเดียวกัน แล้วจึงนำมาขื้นรูปด้วยกรรมวิธีพิเศษ โดยให้ส่วนผสมละเอียดอยู่บนผิวหน้า จึงเรียบเนียนละเอียด สวยงามเป็นเอกลักษ์ณ์การขื้นรูปแบบต่อเนื่องในขั้นตอนเดียวทำให้วีว่าบอร์ดเป็นวัสดุเนื้อเดียวกันทั้งแผ่นปราศจากความเสี่ยงจากการแยกชั้นมีความคงทนและไม่ผุกร่อน หลังจากนำมาบ่มและไล่ความชื้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติพิเศษที่เหนือกว่า ภายใต้ระบบการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ระบบการก่อสร้างและตกแต่งบ้าน หรืออาคารด้วยวีว่า บอร์ด ยังช่วยให้มีความสะดวกรวดเร็ว สะอาด ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากการก่อสร้าง และวัสดุไม่ก่อให้เกิดมลภาวะอันรบกวนความสมบูรณ์ของธรรมชาติ
วีว่าบอร์ดจะถูกนำไปตัดขนาดและตรวจสอบคุณภาพทุกแผ่นเพื่อให้แน่ใจว่ามีคุณสมบัติเหนือกว่ามาตรฐาน 
 
คุณสมบัติโดดเด่นของวีว่า
- แข็งแร็ง ทนทาน                   - ปราศจากใยหินปลอดภัยต่อสุขภาพ
- ไม่บวมแยกชั้น                    - คงทนต่อทุกสภาพอากาศ
- ปลอดภัยจากแมลงศัตรูไม้          - ดูดซืมน้ำต่ำ
- ป้องกันความร้อน                 - ป้องกันไฟไหม้ ไม่ลามไฟ
- ทำงานง่ายติดตั้งรวดเร็ว            - ป้องการเสียงรบกวน
- ประหยัด                         - ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม

 • วีว่าบอร์ด.png
  วีว่าบอร์ด 8 มิลแผ่น วีว่าบอร์ดขนาด 8 มิล เหมาะสำหรับงานฝ้าเพด้าน แผ่นรองวัสดุปูพื้นกรุผนังภายในทั่วไป ผนังภายในโชว์ผิว ผนังตกแต่งภายในระบบคอมบิวอลล์ ผนังบ้านพักอาศัยสามารถทาสีทับไ...
  ฿395

 • วีว่าบอร์ด10มิล
  วีว่าบอร์ด 10 mm.แผ่นวีว่าบอร์ด10mm.การใช้งานจะไม่ต่างกับวีว่าบอร์ด8มิลคือ แต่ไม่เหมาะสำหรับงานฝ้า เหมาะสำหรับงานแผ่นรองวัสดุปูพื้นกรุผนังภายในทั่วไป หรือผนังสาธารณะ ผนังภายในโชว์ผ...
  ฿470

 • วีว่าบอร์ 12มิล
  วีว่าบอร์ด 12 mm.แผ่นวีว่าบอร์ด 12mm.การใช้งาน เหมาะสำหรับงานผนังประดับภายนอกอาคาร งานแผ่นรองใต้คาร ผนังห้องน้ำผนังเปียก หรือผนังสาธารณะ ผนังภายในมีวัสดุปิดทับ เนื่องจาก สามารถทาสี...
  ฿545

 • วีว่าบอร์ 16 มิล
  วีว่าบอร์ด 16 mm.แผ่นวีว่าบอร์ด 16mm.เหมาะสำหรับงาน ผนังประดับภายนอก ผนังภายนอกโชว์ผิว งานแผ่นรองใต้คาร สามารถทาสีทับและเคลึอบใสได้ ทั้งนี้ทั้งนั้การทาสีหรือเคลึอบควรดูความเหมาะสมข...
  ฿680

 • วีว่าบอร์ด 20 มิล
  วีว่าบอร์ 20 mm. แผ่นวีว่าบอร์ด 20mm.เหมาะสำหรับงานพื้น วีว่าบอร์ด20มิลมีความหนาแน่นสูงจืงมีประสิทธิภาพป้องกันเสียงรบกวนที่แทรกมาในอากาศโดยมีดัชนีการลดเสียงถึง 32(STC)และยังทนไฟไม่...
  ฿810

 • วีว่าบอร์ด 24 มิล
  วีว่าบอร์ 24 mm. แผ่นวีว่าบอร์ด 24mm.เหมาะสำหรับงานพื้นวีว่าบอร์ด24มิลมีความหนาแน่นสูงจืงมีประสิทธิภาพป้องกันเสียงรบกวนที่แทรกมาในอากาศโดยมีดัชนีการลดเสียงถึง 32(STC)และยังทนไฟไม่เ...
  ฿955