ไม้อัดยาง 15 รุ่น AB

ไม้อัดยาง 15mm. รุ่น AB
ไม้อัดยาง15mm.รุ่นABเป็นไม้อัดทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวหน้าแดงหลังขาวการใช้งานและคุณสมบัติจะใกล้เคียงกับไม้อัดยาง20mm.คืองานปูพื้น,ทำแบบ,งานก่อสร้างบ้านพักคนงานและงานแปรรูปเฟอร์นิเจอร์ต่างๆรวมทั้งงานบิ้วอิน สามารถ เลื่อยตัด ตอกตะปูฉลุได้ ไม้อัดไม่โค้งงอง่าย

รายละเอียดไม้อัดยาง 15mm. รุ่นAB
 หนา  15mm.
 คุณสมบัติพิเศษ  ปูพื้นทำแบบก่อสร้างทั่วไป
 ชนิดไส้  ไส้ไม้