ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 20 A รุ่น H

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 20 Aรุ่น เอช (H)
ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้เคลือบ
ฟิล์มดำ)ในการก่อสร้าง 
ช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไปที่นิยมใช้เมื่อก่อน
งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ใช้งาน ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำได้แก่
-งานเทคอนกรีตทำแบบ
-งานฐานราก
-งานทำพื้น
-ตีแบบหล่อเสาอื่นๆ เพราะจะง่ายในการถอดแบบและที่สำคัญหลังจากถอดแบบจะได้ผิวคอนกรีตที่เรียบสวยไม่เป็นรอยเหมือนไม้อัดยางทั่วไป ''
เพืื่อยืดอายุการใช้งานให้นานมากขื้นควรเวียนสลับหมุนใช้งานทั้ง2หน้า"รายละเอียดไม้อัด 20 A เคลือบฟิล์ม รุ่น H
หนา 20 mm.
ขอบ แดงพ่นยางกันน้ำ
ชนิดไส้ ไส้ต่อ
ชนิดฟิล์ม เคลือบฟิล์ม2ด้าน
น้ำหนัก 27-28


หมายเหตุ ก่อนใช้งานควรทำความสะอาดหน้าฟิล์มหรือทาน้ำยาทาแบบก่อนทุกครั้ง (เพื่ิอไม่ให้คอนกรีตติดฟิล์ม)เวลาถอดแบบ