ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 AA รุ่น เฮช (H)

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 AA  รุ่น เอช (H)
ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้าง 
ช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไปที่นิยมใช้เมื่อก่อน
งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ใช้งาน ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำได้แก่
-งานเทคอนกรีตทำแบบ

-งานฐานราก
-งานทำพื้น
-ตีแบบหล่อเสาอื่นๆ เพราะจะง่ายในการถอดแบบ
จะได้
ผิวคอนกรีตที่เรียบสวยไม่เป็นรอยเหมือนไม้อัดยางทั่วไป''เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานมากขื้นควรเวียนสลับหมุนใช้งานทั้ง2หน้า"


รายละเอียดไม้อัด 15 AA เคลือบฟิล์ม รุ่น H

หนา 15 mm.
ขอบ แดงพ่นยางกันน้ำ
ชนิดไส้ ไส้เต็ม
ชนิดฟิล์ม เคลือบฟิล์ม2ด้าน
น้ำหนัก 22-23

หมายเหตุ ก่อนใช้งานควรทำความสะ
อาดหน้าฟิล์มหรือทาน้ำยาทาแบบก่อนทุกครั้ง (เพื่อไม่ให้คอนกรีตติดฟิล์ม)เวลาถอดแบบ