ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

฿430
ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ (ไส้ต่อ) 15 A รุ่น ท็อป (TOP)
ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้าง ช่วยลดต้นทุน และสามารถใช้ทดแทนไม้แบบกระดานได้อย่างดี ใช้งานได้นานกว่าไม้แบบกระดานทั่วไปที่เคยนิยมใช้.งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ใช้งาน ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำได้แก่-งานเทคอนกรีตทำแบบ-งานฐานราก-งานทำพื้น-ตีแบบหล่อเสาอื่นๆ เพราะจะง่ายในการถอดแบบจะได้ผิวคอนกรีตที่เรียบสวยไม่เป็นรอยเหมือนไม้อัดยางทั่วไป''เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานมากขื้นควรเวียนสลับหมุนใช้งานทั้ง2หน้า"
รายละเอียดไม้อัดฟิล์ม (ไส้ต่อ) 15 AA เคลือบฟิล์ม รุ่น TOP
หนา
15 mm.
ขอบ
แดงพ่นยางกันน้ำ
ชนิดไส้
ไส้ต่อ
ชนิดฟิล์ม
เคลือบฟิล์ม2ด้าน
น้ำหนัก
22-23

หมายเหตุ ก่อนใช้งานควรทำความสะอาดหน้าฟิล์มหรือทาน้ำยาทาแบบก่อนทุกครั้ง (เพื่อไม่ให้คอนกรีตติดฟิล์ม)เวลาถอดแบบ
 

 • 188342.jpg
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 AAรุ่น ซุปเปอร์(SUPER)ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการทำแบบก่อสร้างเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนำมาใช้งานทำแบบต่างๆในประจุบันงานก่อ...
  ฿550

 • ไม้อัดเคลึอบฟิล์มดำ
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 20 AAรุ่น เอช (H)ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้างช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไปที่นิยม...

 • ไม้อัดยาง.jpg
  ไม้อัดยาง 20 mm. รุ่น Aไม้ยางอัดยาง 20mm เป็นไม้อัดที่มีความแข็งแรงทนทานมีผิวหน้าเรียบด้านเดียวนิยมใช้งานก่อสร้างทั่วไปเช่น,ทำแบบ,ปูพื้น,บ้านพักคนงานและยังแปรรูปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต...

 • ไม้อัดเคลึอบฟิล์ดำ
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 20 Aรุ่น เอช (H)ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้เคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้างช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไปที่นิยมใช้เ...

 • 188343.jpg
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 A รุ่น (H)ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้างเพราะไม้อัดเคลึอบดำสามารถใช้ทดแทนไม้แบบกระดานได้อย่างดีและช่วยลดต้นทุน ง่...

 • ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์
  ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 20 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-in เพราะไม้อัดยางเ...

 • 188343.jpg
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 AA รุ่น เอช (H)ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้างช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไปที่นิย...

 • ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์.jpg
  ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 15 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-in เพราะไม้อัดยางเฟ...

 • ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์
  ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 10 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกนิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-inกันเพราะไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ผ...

 • ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์
  ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 6 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-in เพราะไม้อัดยางเฟอ...

 • ไม้อัดเฟอร์นิเจอร์.jpg
  ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 4 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-in เพราะไม้อัดยางเฟอ...

 • ไม้อัดยาง.jpg
  ไม้อัดยาง 15 mm. รุ่น Bไม้อัดยาง 15mm .เป็นไม้อัดทีไม่เต็มมิล ผิวหน้าเรียบด้านเดียวแต่ไม่ถึงกับเรียบมากการใช้งานและคุณสมบัติจะใกล้เคียงกับ ไม้อัดยาง20มิลคืองานปูพื้น,ทำแบบงานก่อสร้...

 • ไม้อัดยาง.jpg
  ไม้อัดยาง 15mm. รุ่น ABไม้อัดยาง15mm.รุ่นABเป็นไม้อัดทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวหน้าแดงหลังขาวการใช้งานและคุณสมบัติจะใกล้เคียงกับไม้อัดยาง20mm.คืองานปูพื้น,ทำแบบ,งานก่อสร...

 • ไม้อัดยางทำแบบ.jpg
  ไม้อัดยาง 10 mm. รุ่น AB ไม้อัดยาง 10mm.รุ่นABเป็นไม้อัดที่มีผิวหน้าเรียบด้านเดียวหน้าค่อนข้างจแดงหลังขาวการใช้งานและคุณสมบัติไม้อัดยาง10mm.รุ่นAB เหมาะสำหรับงานทำแบบนอกจากจะทำแบบ...

 • ไม้อัด
  ไม้อัดยาง 10 mm. รุ่น B (H)ไม้อัดยาง 10mm.รุ่นBเหมาะสำหรับงานก่อสร้าง งานที่เน้นราคาประหยัด เพราะไม้อัดยาง 10มิลBเป็นไม้อัดยางราคาถูก ผิวหน้าไม่ค่อยเรียบเหมือนเกรดเอเท่าไหร่ แต่การ...

 • ไม้อัดยาง
  ไม้อัดยาง 10 mm. รุ่น A ไม้อัดยาง 10mm.รุ่นAเป็นไม้อัดทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวการใช้งานและคุณสมบัติไม้อัดยาง10mm.รุ่นAคือส่วนใหญ่จะนำไปทำชั้นวางของ,กั้นห้อง,ใช้ทำพื้นร...