แบบฟอร์มการโอน

แบบฟอร์มยืนยันการโอน/ชำระเงิน

แบบฟอร์มยืนยันการโอน/ชำระเงิน

        ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่าน และที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีฯ, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้าน

          ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารมายังบัญชี คุณสุนีย์พร ลาภพิทักษ์มงคล โดยใช้บัญชีของธนาคารตามที่ระบุดังนี้                         
ธนาคาร : กสิกรไทย
สาขา : เทพารักษ์
บัญชี : ออมทรัพย์
เลขที่ : 259-2-58846-8