สินค้าประเภทอิฐ

 

สินค้าประเภทอิฐ

          เฮงพาณิชย์มีอิฐประเภทต่างๆไว้บริการงานช่างมากมายไม่ว่าจะเป็น อิฐมวลเบา อิฐบล็อค อิฐมอญ อิฐบล็อค อิฐปูพื้น ขอบคั่นหิน/ตัวหนอน