สินค้าประเภทเหล็ก

 

สินค้าประเภทเหล็ก

          เฮงพาณิชย์มีเหล็กที่มีคุณภาพได้มาตรฐานไว้บริการงานช่างจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น เหล็กเส้น เหล็กรูปพรรณ เหล็กกล่อง เหล็กตัวซี เหล็กฉาก เหล็กข้ออ้อย เหล็กเส้นกลม เหล็กท่อดำ เหล็กไวร์เมช ลวดตาข่ายถัก ลวดหนาม ลวดผูกเหล็กเป็นต้น