วิธีการชำระเงิน

         

          ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่าน และที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีฯ, กสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้าน

          ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารมายังบัญชี บริษัท เฮงพาณิชย์ค้าไม้ จำกัด โดยใช้บัญชีของธนาคารตามที่ระบุดังนี้

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี


ธนาคารกสิกรไทย

ถ.เทพารักษ์ กระแสรายวัน 259-105-5863


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำโรง ออมทรัพย์ 063-116-7626


ธนาคารกรุงเทพ

สำโรง กระแสรายวัน 122-309-9969