วิธีการชำระเงิน

         

          ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของทุกธนาคารใกล้บ้านท่าน และที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีฯ, ไทยพาณิชย์, กสิกรไทย และธนาคารกรุงเทพ ได้อย่างง่ายดาย ทั่วประเทศ ณ. สาขาใกล้บ้าน

          ท่านสามารถเลือกชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านสาขาของธนาคารมายังบัญชี คุณสุนีย์พร ลาภพิทักษ์มงคล โดยใช้บัญชีของธนาคารตามที่ระบุดังนี้

ธนาคาร สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี


ธนาคารกสิกรไทย

ถ.เทพารักษ์ ออมทรัพย์ 259-2-58846-8


ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำโรง ออมทรัพย์ 063-1-71500-5


ธนาคารไทยพาณิชย์

ย่อยคาร์ฟูร์สำโรง ออมทรัพย์ 373-2-032-389


ธนาคารกรุงเทพ

ย่อยคาร์ฟูร์สำโรง ออมทรัพย์ 041-0-27834-5

   

  หรือ บัญชี บริษัทเฮงพาณิชย์ค้าไม้ จำกัด

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำโรง ออมทรัพย์

063-1-16762-6