ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ

ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 AAรุ่น ท็อป (TOP)
ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้าง 
ช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไปที่นิยมใช้เมื่อก่อน
งานก่อสร้างส่วนใหญ่ที่ใช้งาน ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำได้แก่
-งานเทคอนกรีตทำแบบ
-งานฐานราก
-งานทำพื้น
-ตีแบบหล่อเสาอื่นๆ เพราะจะง่ายในการถอดแบบ
จะได้
ผิวคอนกรีตที่เรียบสวยไม่เป็นรอยเหมือนไม้อัดยางทั่วไป''
เพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานมากขื้นควรเวียนสลับหมุนใช้งานทั้ง2หน้า"

รายละเอียดไม้อัด 15 A เคลือบฟิล์ม รุ่น TOP
หนา
15 mm.
ขอบ
แดงพ่นยางกันน้ำ
ชนิดไส้
ไส้ต่อ
ชนิดฟิล์ม
เคลือบฟิล์ม2ด้าน
น้ำหนัก
22-23

หมายเหตุ ก่อนใช้งานควรทำความสะอาดหน้าฟิล์มหรือทาน้ำยาทาแบบก่อนทุกครั้ง (เพื่อไม่ให้คอนกรีตติดฟิล์ม)เวลาถอดแบบ
 

 • ไม้อัดเคลึอบฟิล์มดำ15มม.รุ่นSUPERหน้า
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 AAรุ่น ซุปเปอร์(SUPER)ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้างช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไ...

 • ไม้อัดเคลึอบฟิล์มดำ
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 AA รุ่น เอช (H)ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้างช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไปที่นิย...

 • ไม้อัดเคลึอบฟิล์มดำ15มม.ชนิดไส้ต่อ
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 15 A รุ่น เอช (H)ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้างช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไปที่นิยม...

 • ไม้อัดเคลึอบฟิล์มดำ.jpg20.jpg
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 20 AAรุ่น เอช (H)ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้างช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไปที่นิยม...

 • ไม้อัดเคลึอบฟิล์มดำ20มิล.jpg
  ไม้อัดเคลือบฟิล์มดำ 20 Aรุ่น เอช (H)ในปัจจุบัน ผู้รับเหมาและวิศวะกร นิยมใช้ (ไม้เคลือบฟิล์มดำ)ในการก่อสร้างช่วยลดต้นทุน ง่ายต่อการติดตั้ง ใช้งานได้นานกว่าไม้อัดยางทั่วไปที่นิยมใช้เ...

 • ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 20 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-in เพราะไม้อัดยางเ...

 • ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 15 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-in เพราะไม้อัดยางเฟ...

 • ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 10 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-in เพราะไม้อัดยางเฟ...

 • ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 6 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-in เพราะไม้อัดยางเฟอ...

 • ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์ 4 mm.หากพูดถึงงานเฟอร์นิเจอร์ที่ทำด้วยไม้ไม้อัดยางเฟอร์นิเจอร์เป็นหนื่งในตัวเลือกที่คนส่วนใหญ่นิยมนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านและงานBuilt-in เพราะไม้อัดยางเฟอ...

 • ไม้อัดยาง 20 mm. รุ่น Aไม้ยางอัดยาง 20mm เป็นไม้อัดที่มีความแข็งแรงทนทานมีผิวหน้าเรียบด้านเดียวนิยมใช้งานก่อสร้างทั่วไปเช่น,ทำแบบ,ปูพื้น,บ้านพักคนงานและยังแปรรูปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ต...

 • ไม้อัดยาง15mm..jpg
  ไม้อัดยาง 15 mm. รุ่น Bไม้อัดยาง 15mm.เป็นไม้อัดทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวการใช้งานและคุณสมบัติจะใกล้เคียงกับไม้อัดยาง20mm.คืองานปูพื้น,ทำแบบ,งานก่อสร้างบ้านพักคนงานและง...

 • ไม้อัดยาง 15mm. รุ่น ABไม้อัดยาง15mm.รุ่นABเป็นไม้อัดทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวหน้าขาวการใช้งานและคุณสมบัติจะใกล้เคียงกับไม้อัดยาง20mm.คืองานปูพื้น,ทำแบบ,งานก่อสร้างบ้าน...

 • ไม้อัดยาง 10 mm. รุ่น AB ไม้อัดยาง 10mm.รุ่นABเป็นไม้อัดทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวการใช้งานและคุณสมบัติไม้อัดยาง10mm.รุ่นAคือทำชั้นวางของ,กั้นห้อง,ทำแบบ,งานก่อสร้างบ้าน...

 • ไม้อัดยาง 10 mm. รุ่น B (H)

 • ไม้อัดยาง 10 mm. รุ่น A ไม้อัดยาง 10mm.รุ่นAเป็นไม้อัดทีมีความแข็งแรง ผิวหน้าเรียบด้านเดียวการใช้งานและคุณสมบัติไม้อัดยาง10mm.รุ่นAคือทำชั้นวางของ,กั้นห้อง,ทำแบบ,งานก่อสร้างบ้านพัก...